Kun 35 procent af de selvstændige indbetalte til pension i 2016, viser ny opgørelse.
04.04.2018
Nyhed

Kun hver tredje selvstændig sparer op til pension

Mens mere end 75 procent af lønmodtagerne indbetalte til pension i 2016, var det samme år kun hver tredje selvstændig, som indbetalte til pension. Selvstændiges indbetaling til pensioner i 2016 er desuden faldet til 2010-niveau, viser seneste pensionstal for Forsikring & Pension.

Af Martin Ejlertsen

Mens langt de fleste lønmodtagergrupper indbetaler til en pension, så forholder det sig ganske anderledes for de selvstændige.

Sammenligner man nye pensionstal fra Forsikring & Pension med antallet af registrerede selvstændige i 2016 fra Danmarks Statistik, så er det kun 35 procent eller knap hvert tredje selvstændig, som indbetalte penge til en pension i 2016. Dermed halter de selvstændige langt efter lønmodtagerne, hvor det var mere end tre ud af fire, som betalte til en pension i 2016. 

At langt færre selvstændige end lønmodtagere sparer op til pension, handler nok især om, at indtægter for mange selvstændige kan svinge i løbet af årets måneder, også selv om det går godt i virksomheden. Det forklarer formand for Landsklubben af selvstændige og freelancere i Dansk Magisterforening, Helle Idland.

"Selvom årsomsætningen måske stiger, så kan mange selvstændige være tøvende over for at afsætte penge til pension, fordi det er en ekstra fast udgift. Man tænker mere på de udgifter, som er nu og her, og ikke så meget på fremtiden", siger Helle Idland, som driver sit eget selvstændige rådgivningsfirma.

Helle Idland fremhæver, at modsat lønmodtagere er en pensionsordning noget, hun og andre selvstændige aktivt skal vælge til, og det er ikke en fordel. 

"Flere og flere bliver selvstændige, freelancere og løstansatte på forskellig vis, og derfor står vi med en voksende gruppe, som ikke er sikret i alderdommen på samme måde. Det skal vi løse".

Bruger hellere penge på flyverdragter end på pension
De nye pensionstal fra Forsikring & Pension viser, at selvstændige i 2016 i gennemsnit indbetalte 49.244 kr. i privattegnede pensionsordninger og 4.625 kr. i arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. I alt 53.869 kr.

Det er et par tusinde mere, end en lønmodtager på mellemniveau indbetalte, men 15.000 mindre end en lønmodtager på højt niveau.   

Hvis pensionsordninger ikke havde været obligatorisk for mange lønmodtagere gennem deres ansættelse, så havde der sikkert været, lige så mange lønmodtagere som selvstændige, der ikke indbetalte til pension. Det påpeger Kenneth Petersen, som er markeds- og kundechef i MP Pension, der er en medlemsejet pensionskasse for mere end 120.000 magistre, gymnasielærere og psykologer.

"Havde pension ikke været et led i en ansættelse, så tvivler jeg på, at mange lønmodtagere ville få tegnet pension og en forsikring. Grundlæggende ved vi, at mange især unge har svært ved at skulle undvære 17 procent af deres løn, fordi de hellere vil bruge pengene på mursten og flyverdragter end på en pensionsopsparing, da der er mange år, til de går på pension. Det samme problem gælder selvstændige i en etableringsfase", siger Kenneth Petersen.

Pensionsmuligheder er gode for selvstændige
Kenneth Petersen påpeger, at selvstændiges muligheder for at tegne pension i MP Pension faktisk er bedre end lønmodtagernes. Det skyldes, at de selvstændige, modsat lønmodtagerne med obligatoriske pensioner gennem overenskomster eller bestemte firmaaftaler, har en fuldstændig frihedsgrad til at sammensætte deres pensionsordning og eventuelt tilhørende forsikringer.

"Det store problem er at få selvstændige til faktisk at huske at oprette en pensionsordning", siger Kenneth Petersen.

Ifølge en undersøgelse fra Nordea Liv & Pension forventer kun knap hver fjerde selvstændige, at et salg af virksomheden skal finansiere resten af livet, når de går på pension, mens 60 procent ikke har den forventning. Tidligere har det ellers været den gængse opfattelse, at virksomhedssalg skulle finansiere alderdommen.

"De selvstændige har et meget realistisk syn på mulighederne for at sælge deres virksomhed og derigennem lade et salg finansiere økonomien i den tredje alder, og derfor ser vi også, at mange selvstændige faktisk vælger at spare op til pensionen", siger cheføkonom i Nordea Liv & Pension Jens Christian Nielsen til Børsen.

"Den knap så gode nyhed er dog, at selvstændige sparer betydeligt mindre op end resten af danskerne", siger cheføkonomen. 

Det handler om prioritering
Helle Idland mener, at det er vigtigt, at selvstændige husker at prioritere pensionsopsparing i regnskaberne – en post, der i øvrigt kan trækkes fra som udgift i virksomheden. 

"Det er farligt kun at spare op i sin virksomhed, og pensionsordninger kan også give adgang til forsikringer, som er vigtige at få med, fx sikring ved tab af erhvervsevne eller sikring af sin familie, hvis man skulle komme ud for en ulykke", siger hun. 

Læs hele artiklen i magasinet DM Privat