19.09.2017
Nyhed

To Aarhus-fakulteter presset ud i fyringsrunde

Fakulteterne for Science and Technology og Health på Aarhus Universitet skal ud i en ny fyringsrunde. Op mod 30 stillinger ser ud til at forsvinde.

Af Martin Ejlertsen

Besparelser på Aarhus Universitet betyder, at omkring 25 ansatte i to administrationscentre står til at miste arbejdet, mens yderligere otte stillinger ikke fornys efter naturlig afgang. Det drejer sig om ansatte på det naturvidenskabelige fakultet Science and Technology (ST) og det sundhedsvidenskabelige fakultet Health.

Ledelsen på det sundhedsvidenskabelige fakultet skal finde besparelser på 7,5 millioner kroner. Derfor er det heller ikke helt nyt for medarbejderne, at en sparerunde stod for døren. Det fortæller Olav W. Bertelsen, som er lektor på Institut for Datalogi på Aarhus Universitet og AC-fællestillidsrepræsentant.

"Der er simpelthen for mange besparelser, til at de kunne nås ved hjælp af naturlig afgang", siger Olav W. Bertelsen.

Væk med hver tiende ansatte
De nye fyringer betyder, at administrationscentret fra 2014 og frem til omkring 2020 bliver reduceret med i alt 50 ansatte. Det er lidt mere end hver tiende ansatte i administrationen, forklarer Olav W. Bertelsen.

"Jeg kan da godt blive nervøs for de konsekvenser, det får for det fremtidige serviceniveau, for jeg kan ikke få øje på folk, som sidder og laver ingenting. Jeg ser tværtimod blandt andet et studiekontor, der hænger i neglene", siger Olav W. Bertelsen.

Selvom besparelser på universitets administration lå i kortene, så er det nyt, at sparerunden skal gennemføres allerede i år. Aftalen har nemlig hidtil været, at sparerunden skulle finde sted i perioden 2018-2021.

"Men fordi Health er under et særligt pres på både uddannelse og forskning, har ledelsen besluttet at fremskynde processen, så 2020-besparelsen allerede skal hentes i 2019", forklares det i en nyhed om besparelserne til medarbejderne på Health. Det skriver universitetets netavis Omnibus.

Op til 30 stillinger nedlægges
På Health skal op til 10 stillinger skal skæres væk dette efterår. Derudover vil otte stillinger skulle nedlægges over de næste fire år grundet naturlig afgang. På administrationscenter ST skal antallet af medarbejdere reduceres med 12 til 15 medarbejdere.

"Jeg havde ikke set for mig, at det var så meget, der skulle spares, og heller ikke, at man ville hente besparelsen i administrationscentret", siger Aase Pedersen, som er er fællestillidsrepræsentant for de teknisk-administrative medarbejdere på Aarhus Universitet til Omnibus.

Især besparelserne på ST kommer bag på hende, for på HSU-mødet i juni fik hun sammen med de øvrige medlemmer fra medarbejderside besked om, at der var økonomiske problemer på Health. Men der var ikke information om problemer på ST.

Flere omstændigheder fremskynder besparelser
Universitets ledelse har iværksat tre afværgeforanstaltninger, nemlig ansættelsesstop, mulighed for senioraftale og mulighed for en frivillig fratrædelsesordning.

I nyheden om baggrunden for allerede nu at gennemføre besparelserne, står der til de ansatte:

"Det er flere udefra kommende omstændigheder, der fremskynder besparelserne: Basisbevillingen til universiteterne er beskåret, indtægter fra private fonde går ned, så flere skal kæmpe om færre midler, og så har fremdriftsreformen skabt et pres på indtægterne på Health; udviklingen på de sundhedsvidenskabelige uddannelser er ikke så positiv som på de øvrige fakulteter. På medicinuddannelsen, der udgør den største del af studietiden på Health, forsinkes de studerende primært af forskningsåret. Derudover har regeringen pålagt universiteterne et såkaldt omprioriteringsbidrag på to pct., som ser ud til at blive forlænget med finanslov 2018".

Der er udmeldt en frist til den 1. oktober, hvorefter der bliver sendt høringsbreve ud i løbet af oktober, så ledelsen kan opnå at opsige ansatte i starten af november.

"Man håber jo altid, at en fyringsrunde kan klares ved frivillige aftaler, men om det kan klares sådan i denne omgang, det tror jeg er yderst tvivlsomt. Der er for eksempel ikke mange ældre tilbage her", siger Olav W. Bertelsen. 

Antallet af fyrede ansatte på Health og dermed også totalt er korrigeret og præciseret.