11.09.2017
Nyhed

Endnu en offentlig arbejdsgiver fjerner ansattes fridage

Region Hovedstaden fjerner fire af medarbejdernes fridage i budgetaftalen for 2018. ”Uklog beslutning. Man tager tilkæmpede fridage fra medarbejderne”, lyder det fra DM’s formand.

Af Farhiya Khalid

Ansatte i Region Hovedstaden skal fra 2018 selv betale, hvis de vil holde fri juleaften, nytårsaften, grundlovsdag og 1. maj. Regionen fjerner de såkaldte kutymefridage, som er fridage, medarbejderne igennem en årrække har haft tradition for at have, men som ikke er skrevet ind i overenskomsten. 

Det fremgår af den nye budgetaftale i Region Hovedstaden. Beskæringen af fridagene kan spare regionen 5,2 millioner kroner. Men formanden for Dansk Magisterforening, Camilla Gregersen kalder beskæringen for en uklog beslutning fra Region Hovedstaden. 

”Det er en kedelig tendens, vi har set på det seneste med offentlige arbejdsgivere, der tager tilkæmpede fridage fra medarbejderne. Som øverste arbejdsgiver må Regionsrådet tage ansvar for, at Region Hovedstaden fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejdernes dedikerede indsats er værdsat og anerkendt til gavn for medarbejdere og samfund”, siger hun til Magisterbladet.

Camilla Gregersen er desuden bekymret for, hvad det på sigt kan have af konsekvenser for medarbejdere, der allerede er pressede af den stramme offentlige økonomi.

”Vores velfærdssamfund er afhængig af en velfungerende offentlig sektor. Jeg tror ikke på, at man opnår mere effektive medarbejdere gennem en sådan øvelse. Vi ved, at god trivsel skaber produktivitet og bedre kvalitet i opgaverne. Regionen skal kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og bør tænke på, hvordan det ser ud, når fleksibiliteten kun går den ene vej”, siger hun.

De facto en del af overenskomsten

Ændringen rammer forskellige personalegrupper forskelligt - blandt andet fordi nogle personalegrupper tidligere har fået frataget enkelte af fridagen. 

Uanset kommer sløjfningen af kutymefridagene i halen på lignende sager på statslige arbejdspladser.

I januar blev det afgjort ved en faglig voldgift, at SKAT havde ret til at opsige arbejdsgiverbetalte fridage uden om overenskomstforhandlinger, selv om fridagene havde været kutyme de sidste 20-30 år. Det kaldte arbejdsmarkedsprofessor Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet ’et anslag mod den danske model’.

”Aftaler, der har været en rettighed i 20-30 år, virker de facto som en del af en overenskomst, hvis den ene part ikke i en periode har gjort eksplicit indsigelse mod forholdet”, indvendte han dengang til Magisterbladet.

Arbejdsmarkedsprofessoren rådede i den forbindelse fagforeningerne til at gentænke deres strategi og samle kræfterne forud for overenskomstforhandlingerne i 2018.

Det er da også noget, der optager Dansk Magisterforening og de øvrige organisationer i Akademikerne i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger, siger Camilla Gregersen. Når fridage fjernes, sætter det nemlig medarbejderne under ekstra pres.

”Vi ser desværre en udvikling i retning af manglende anerkendelse af den indsats, som de offentligt ansatte leverer, når de forsker, formidler, sagsbehandler og løser udviklingsopgaver i borgernes interesser. Det er en trist udvikling, hvor tættekammen bliver taget i brug i lokale aftaler, og det sætter yderligere pres på kulturen på de offentlige arbejdspladser”, siger Camilla Gregersen.

Opdateret 12. september: Vi skrev oprindeligt, at Region H kun fjerner tre fridage. Det er imidlertid formelt set fire. Det er nu rettet.