Ulf Hedetoft
"Alle reduktioner er forringelser, men vi skal jo finde besparelserne et eller andet sted," siger Ulf Hedetoft, dekanen for Det Humanistiske Fakultet på KU.
13.09.2017
Nyhed

KU halverer tid til at bedømme specialer

Den tid en censor har til at bedømme et speciale bliver nu sat ned fra 10 til fem timer på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. Censorformand kalder det skandaløst.

Af Farhiya Khalid

Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet (KU) har besluttet at halvere specialenormen, det vil sige, den tid en censor har til at bedømme et speciale. Normen skal reduceres fra ti til fem timer.

Anders Østergaard, der er censorformand for dansk advarer mod halveringen af bedømmelsestiden, som han mener, vil have store konsekvenser for kvaliteten.

”Jeg synes reduceringen er skandaløs. Det er en massiv forringelse, og specialet er kronjuvelen i studiet. Jeg tror mange censorer vil sige, at man simpelthen ikke kan forsvare at bedømme et speciale med den tidsnorm”, siger han til Magisterbladet.

Han bakkes op af andre censorformænd, heriblandt Søren Harnow, der er censorformand for filosofi. Han kalder det en ”betydelig forringelse”.

”Overhovedet at læse et speciale tilstrækkeligt grundigt, så man ikke overser væsentlige fejl og mangler, tvivler jeg på, man kan gøre på fem timer. At blive klog på typen af speciale, der foreligger, og hvilke kriterier den skal bedømmes ud fra, er i sig selv en udfordring”, siger han.

Søren Harnow mener, at nedskæringen lægger op til, at en censor i højere grad skal lave rutine-arbejde.

”Jeg frygter, at de faglige diskussioner, vi typisk har haft i forbindelse med specialebedømmelsen, ikke kan bevares”, siger han.  

Specialeudtalelse
I en skriftlig kommentar til censorformændene for dansk og historie, begrunder dekanen for Det Humanistiske Fakultet, Ulf Hedetoft, bl.a. nedskæringen med, at censorerne ikke længere skal lave en specialeudtalelse sammen med eksaminatoren.

Men det argument stiller Peter Knudsen, der er censorformand for engelsk sig undrende overfor.

”Det var primært eksaminatoren, der skrev specialeudtalelsen, og så tilføjede censoren sine kommentarer. Vi har aldrig været i nærheden af at bruge fem timer på en udtalelse. Så det argument kan på ingen måde retfærdiggøre en halvering af specialenormen”, siger Peter Knudsen.

LÆS OGSÅ: DM Stud: Lyt til censorformændene

”Komplet absurd”
Dekanen for Det Humanistiske Fakultet, Ulf Hedetoft, svarer i en mail til Magisterbladet, at han gerne ville have givet mere bedømmelsestid, men at området må bidrage på grund af regeringens sparekrav til universiteterne.

Er det ikke en forringelse for jeres specialestuderende at skære i bedømmelsen af noget så grundlæggende for studiet?

”Alle reduktioner er forringelser, men vi skal jo finde besparelserne et eller andet sted - eller rettere mange steder, sådan at en flerhed af områder bidrager.”

Tyder denne type besparelse af noget så grundlæggende på universitetet ikke på, at man har skåret indtil benet?

”Det gør alle vores besparelser, som samlet set udgør mere end 160 mio. kr., eller en fjerdedel af vores ordinære bevillinger”, skriver Ulf Hedetoft bl.a. med henvisning til regeringens krav om at skulle spare ekstra to procent hvert år over fire år fra 2016 til 2020 samt dimensioneringens effekter, bortfaldet huslejetilskud og nedgang i forsknings- og basistilskud.

”Det er jo komplet absurd, så jo, der bliver skåret ind til og ikke sjældent ind i benet.”

Censorformand for Dansk, Andreas Østergaard, kalder reduceringen for ’skandaløs’ og tilføjer, at han tror, mange censorer vil sige, at man simpelthen ikke kan forsvare at bedømme et speciale med den tidsnorm. Hvad siger du til den udmelding?

”Hvis han eller andre censorer ikke kan forene normen med deres faglige integritet, kan jeg ikke sige andet end, at hver enkelt må drage den konsekvens, som han eller hun føler er nødvendig. Jeg håber, vi stiller acceptable rammer, men kan man ikke forlige sig med det, kan jeg ikke gøre mere. Så må de i givet fald frasige sig den del af opgaven.”

Uddannelsesordfører for Venstre Jakob Engel-Schmidt, står på mål for regeringens årlige 2-procents-besparelser, men synes, at halveringen af specialenormen, lyder bekymrende.

”Jeg forstår ikke, at man reducerer med så meget. Fem timer lyder som meget kort tid til at bedømme et speciale. Men universiteterne er selvejende, så vi kan ikke detailregulere, hvordan man styrer økonomien på Det Humanistiske Fakultet på KU. Vi må have tillid til ledelserne på de forskellige universiteter”, siger Jakob Engel-Schmidt.