07.09.2017
Nyhed

TR hos DR giver ledelsen skylden for, at kun 16 fratræder frivilligt

Lars Trudsø, der er tillidsrepræsentant for de godt 100 ansatte i DR, som er medlemmer af Dansk Magisterforening, mener ikke, at ledelsen har levet op til ånden i aftalen fra den seneste runde overenskomstforhandlinger, når blot 16 fratrædelser er fundet ved frivillige fratrædelser.

Af Pernille Siegumfeldt
Stemningen blandt medarbejderne i DR er på lavpunktet, efter at det i dag blev offentliggjort, at 24 medarbejdere er blevet sindet til afsked, som det hedder i DR-sprog. Fire arbejdspladser skal flytte til Aarhus.

Det har været muligt for medarbejderne at søge om en frivillig fratrædelse, siden det blev meldt ud, at der skulle nedlægges mellem 55 og 65 stillinger. At det ikke er lykkedes at finde dem alle ad frivillighedens vej, er DR-ledelsens ansvar. Det mener Lars Trudsø, der er tillidsrepræsentant for arbejdspladsens godt 100 DM´ere

”Ved de seneste overenskomstforhandlinger aftalte vi at være yderst løntilbageholdende til gengæld for nogle ordentlige vilkår ved frivillige fratrædelser. Men ledelsen har været påholdende på en måde, der slet ikke står mål med det, vi afgav ved seneste forhandling. Det er meget skuffende", siger Lars Trudsø.

Tillidsrepræsentanten understreger, at han ikke kender indholdet af de enkelte indgåede aftaler, men at ledelsen har udtrykt stærk tilbageholdenhed med at give medarbejderne tjenestefrihed i fratrædelsesperioden.

”Ingen DM´ere er blandt de sindede i dag, men alle medarbejdere i DR er lige ramt af, at dagens runde formentlig kun er en mild forløber for de nedskæringer, som alle forventer bliver et resultat af det kommende medieforlig”, siger Lars Trudsø.