”Hvis der er nogen, der skal være ambitiøse på ligestillingens vegne, skal det være os”, siger Julia Hunt.
15.09.2017
Nyhed

DM vil have mere ambitiøs ligestillingspolitik

DM bør være frontløber for ligestilling, siger arrangør af en åben konference om livsløn, karriere og det fremtidige magisterarbejdsmarked. ”Hvis nogen skal være frontløber, skal det være os”,

Af Farhiya Khalid
Dansk Magisterforenings ligestillingspolitik om ligeløn og øremærket barsel er ikke ambitiøs nok. DM skal være frontløbere for langt mere omfattende ligebehandling og er derfor gået i gang med at formulere en ny politik. En del af den proces er en åben konference tirsdag den 19. september, hvor dele af indholdet til en ny samlet ligestillingspolitik skal formuleres. 

Det fortæller Julia Bjerre Hunt, der er formand for DM Privat og Selvstændige og tovholder for processen.

”Vi vil meget gerne høre vores medlemmers ideer og perspektiver på ligestillingsområdet, så de kan få indflydelse i politikudviklingen, og vi sammen kan forny os i vores måde at tale om ligestilling på. For det handler ikke kun om ligeløn og øremærket barsel”, siger Julia Bjerre Hunt til Magisterbladet.

Mere viden nødvendig
I første omgang kommer arbejdet til at handle om den kønsmæssige ligestilling på det akademiske arbejdsmarked. Håbet er dog at udvide feltet til også at indeholde ligebehandling i det hele taget. 

”Vi har heller ikke arbejdet samlet med hverken handicappede, etniske minoriteter eller LGBT personer. De spørgsmål kunne man godt arbejde videre med, hvis der er medlemmer, der vil gå ind i arbejdet”, siger Julia Bjerre Hunt. 

Julia Bjerre Hunt forklarer, at ligestillingspolitikken tegner til også komme til at indeholde områder, man ikke traditionelt har tænkt som en del af ligestillingsområdet, herunder pension og studievalgsstrategier. Men det kræver i første omgang mere viden. 

”Det kan være svært at formulere politiske holdninger til pension, for der er meget lov og regulering på området. Så nogle steder kommer vi også til kort og har brug for hjælp, for eksempel når det kommer til skabe mere kønsneutral pension”, siger Julia Bjerre Hunt.

Netop en fagforening som Dansk Magisterforening bør være frontløber på ligestillingsområdet, mener Julia Bjerre Hunt. 

”Vi organiserer utrolig mange forskere, der arbejder med ligestilling, og mange af vores medlemmer går op i ligestillingspolitik generelt. Så hvis der er nogen, der skal være ambitiøse på ligestillingens vegne, skal det være os”, siger hun.

Konferencen afholdes tirsdag den 19. september fra 13-16 i Akademikertårnet. Konferencen er tiltænkt medlemmer i DM såvel som andre fagforeninger, forskere, interesseorganisationer og politikere.