"Det er aldrig rart at skulle afskedige medarbejdere", siger adm. direktør Nina Eg Hansen
16.10.2017
Nyhed

Nyt IT-system koster ansatte
jobbet i Københavns Kommune

10 medarbejdere i Socialforvaltningen skal efter planen sige farvel til kollegerne sidst på måneden, da kommunen indfører nye nedskæringer. Årsagen er delvist grønthøsterbesparelser, delvist et nyt IT-system, siger fællestillidsrepræsentant.

Af Troels Kølln

Socialforvaltningen i Københavns Kommune skal spare 7,3 millioner kroner fra og med næste år. Det forventes at koste jobbet for 10 medarbejdere i forvaltningens centrale enheder, mens to medarbejdere skal omplaceres.

”Det er rigtig hårdt. Der er ikke blevet peget på, hvad vi skal lave mindre af, så vi skal jo løbe hurtigere nu. Sagsbehandlingstiderne bliver helt sikkert længere, og politikerne må indstille sig på, at vi ikke længere kan levere samme ydelse”, siger AC-fællestillidsrepræsentant i Socialforvaltningen, Kristina Krogh.

Nedskæringen kommer til dels i form af generelle besparelser på 3,5 mio. kroner, dels i form af såkaldte effektiviseringer på 3,8 mio. kroner som følge af kommunens nye it-system til økonomistyring, Kvantum.

”Der blev lavet en omfangsrig business case på det nye it-system, hvor man forventede at kunne spare mange millioner i effektiviseringer.  Sagen er bare, at systemet ikke virker, som man havde håbet på – i hvert fald ikke endnu – og derfor ender det også som generelle besparelser”, forklarer Kristina Krogh.

Den administrerende direktør i Socialforvaltningen, Nina Eg Hansen, afviser, at de planlagte fyringer skyldes, at it-systemet ikke fungerer.

"Det er aldrig rart at skulle afskedige medarbejdere. Besparelserne skyldes, at der på grund af Kvantum er opgaver, der ikke længere skal løses, og ikke at systemet ikke virker. Samtidig er det helt uafhængigt af Kvantum besluttet at gennemføre en besparelse i forbindelse med budgettet for næste år. Derfor har vi været nødt til at afskedige nogle medarbejdere", skriver hun til Magisterbladet.

Åben proces, skjult beslutning
I Socialforvaltningen, der tager sig af socialt udsatte, sårbare og handicappede borgere, håber fællestillidsrepræsentanterne på, at man fremover vil se mere kritisk på de business cases, der bliver lagt til grund for effektiviseringer.

”Besparelsen som følge af business casen er politisk besluttet i Borgerrepræsentationen, men den er forklædt som en effektivisering, hvorfor det ikke er tydeligt, at der vil ske en serviceforringelse. Derfor burde vi i kommunen indføre en bedre evaluering af de business cases, som man tager beslutninger ud fra – så man ikke behøver afskedige medarbejdere, samtidig med at de tilbageværende skal løbe hurtigere", siger Kristina Krogh.

Er tavse akademikere med til at skade demokratiet?
Fem personer forventes at blive fyret sidst på måneden, hvoraf to er akademikere, mens fem har sagt ja til frivillige fratrædelser. To personer, inklusiv en enkelt AC'er, bliver omplaceret. De berørte medarbejdere kan fremføre indsigelser frem til 25. oktober, hvorefter de endelige afskedigelser bliver gennemført.

Kristina Krogh frygter, at det fremover bliver endnu sværere at tiltrække dygtige medarbejdere. Men ledelsen har håndteret sagen fornuftigt, mener fællestillidsrepræsentanten.

”Vores administrerende direktør har forsøgt at lave en inddragende proces. Vi tillidsrepræsentanter har været tæt på og har haft mulighed for at kommentere på det hele løbende. Vi har været glade for, at der overordnet set har været forsøgt at lave en åben proces, men vi må dog konstatere, at det stadig er svært at forstå, når man skal afskedige kompetente kollegaer”, siger hun.

Socialforvaltningen er i forvejen presset af at skulle spare, blandt andet fordi man  i 2017 mistede 58 mio. kroner i satspuljemidler. I mange af de centrale kontorer, der ikke har afskediget medarbejdere, er der fundet besparelser på den måde, at midlertidige stillinger ikke vil blive genbesat.

Det er alt sammen noget, der presser arbejdsvilkårene og servicen i kommunen, og det gør det endnu vigtigere, at medarbejderne taler højt om de udfordringer, det skaber, i stedet for at fortsætte arbejdet tavst, siger Kristina Krogh.

Derfor planlægger Københavns Kommunes AC-fællestillidsrepræsentanter et stort arrangement for akademikere i kommunen. Temaet: ”Hvorfor er vi bange for at bruge vores ytringsfrihed?”

”Vi AC’ere er ikke gode til at råbe op; det ligger ikke i vores DNA. Men der er brug for, at vi også deltager i den offentlige debat og siger til, når noget kunne være gjort bedre – eller når det bliver svært at udføre arbejdet på en måde, der fagligt forsvarlig. Vi har en ytringsfrihed, og den skal vi ikke være bange for at bruge, når det er nødvendigt”, siger hun.

Arrangementet afholdes den 24. oktober på Københavns Kulturcenter. Se mere her