Rojin Kianian og Elliot John Brown, de to formænd for PAND.
24.10.2017
Nyhed

Ny ph.d.-forening får 300.000 kroner af DM

Foreningen PAND arbejder for at samle spredte ph.d.-foreninger i en national organisation, der kan forhandle politisk i Europa. DM skriver i dag under på en aftale, der giver foreningen økonomisk støtte de næste tre år.

Af Troels Kølln

Dansk Magisterforening skriver i dag under på en aftale, der forpligter organisationen til at udbetale 300.000 kroner over tre år til foreningen PhD Association Network of Denmark, PAND.

PAND, der blev stiftet i januar 2017, er en national paraplyorganisation, der samler ph.d.-foreningerne på de enkelte universiteter.

”Vi vil gerne give en fælles stemme til de ph.d.-studerende. Gennem netværket kan vi drage på hinandens erfaringer og hjælpe hinanden, og sammen kan vi bedre få indflydelse på beslutninger, der vedrører os”, siger Rojin Kianian, der er den ene formand i PAND.

Planen er, at PAND skal repræsentere danske ph.d.-studerende i det europæiske ph.d.-fællesskab, Eurodoc. Her har Danmark tidligere været repræsenteret, men blev smidt ud på grund af manglende deltagelse.

”Det er meget forskelligt, hvor langt de eksisterende ph.d.-foreninger når ud. Derfor skal vi i første omgang have udbygget vores netværk. Vi vil gerne hjælpe med at oprette ph.d.-foreninger på de universiteter, der ikke allerede har det, og med at brede de eksisterende foreninger ud på de universiteter, hvor de kun dækker nogle fakulteter”, siger Rojin Kianin, der selv er ph.d.-studerende på Syddansk Universitet, hvor hun forsker i algoritmisk kemoinformatik.

Det er en oplagt sag at støtte for Dansk Magisterforening, mener formand Camilla Gregersen.

”De ph.d.-studerende udgør en vigtig og nødvendig vidensressource og er en samfundsøkonomisk gevinst. Men de er desværre også en faggruppe, som ofte oplever hårde arbejdsvilkår i form af stress og forventningskrydspres, og derfor har de brug for meningsgivende fællesskaber og interessevaretagelse”, siger hun.

Vi mangler et centralt forum
PANDS anden formand, Elliot John Brown, ønsker at styrke de ph.d.-studerendes kollektive stemme.

”Før PAND fandtes der ikke et centralt forum for ph.d’ere. Vi vil gerne give vores medlemmer et sted at udveksle idéer og tanker, men også give andre en fælles indgang til at få de ph.d.-studerendes synspunkter og input”, siger Elliot John Brown, der er ph.d.-studerende ved DTU Aqua, hvor han forsker i havets økosystemer.

Foreløbigt har foreningen nogle enkelte politiske standpunkter, der blandt andet omhandler de ph.d.-studerendes kontrakter, og hvordan ansættelsesforholdene for forskerne bliver håndhævet på tværs af fakulteter. Foreningen skal dog først for alvor til at finde sin politiske linje, i takt med at man får bedre kontakt til medlemmerne.

Elliot John Brown har tidligere været formand for DTU’s ph.d.-forening, og det er meget muligt, at der kan være inspiration at hente fra det arbejde.

“På DTU arbejdede vi bredt med den generelle oplevelse af at være ph.d.-studerende. Det handlede blandt andet om at reducere den isolation, der kan være, når man sidder på forskellige faktulteter og med et meget specialiseret emnefelt. Vi arbejdede også med stress og tidsstyring”, siger Elliot John Brown.

Dansk Magisterforening var den første fagforening til at støtte idéen om en national ph.d.-organisation.