"Problemet er, at det er svært at investere ud fra moral og etik, fordi det er forskelligt fra dig og mig, hvad vi finder rigtigt”, siger Jens Munch Holst.
17.10.2017
Nyhed

Magistrenes pensionskasse investerer stadig i tobaksindustrien

Kræftens Bekæmpelse kritiserer danske pensionskasser for at investere i tobaksindustrien, der lever af produkter, som dræber tusindvis af danskere hvert år. Direktør for MP Pension forklarer, hvorfor de investerer medlemmernes penge i tobak og lægger op til debat. For hvad med alkohol, gambling og porno?

Af Troels Kølln

FN’s etiske virksomhedsnetværk, Global Compact, udelukker nu tobaksindustrien fra at deltage i netværket – på linje med for eksempel producenter af atombomber og biologiske våben. Alligevel investerer danske pensionskasser medlemmernes opsparing i netop tobak. Det skriver Politiken.

Det møder stærk kritik fra Kræftens Bekæmpelse. Det er vigtigt, ”at samfundet forstår, hvor farlig en industri vi har med at gøre. Vi er langt bagefter i Danmark. Både norske, franske og australske pensionskasser lægger afstand til tobaksindustrien og er meget klare i mælet”, siger Leif Vestergaard Pedersen fra Kræftens Bekæmpelse til Politiken.

Også MP Pension, der er en medlemsejet pensionskasse for magistre og psykologer, investerer i tobaksindustrien – godt og vel 0,5 procent af medlemmernes penge, en halv milliard kroner.

”Tobaksindustrien giver et fint afkast på niveau med andre stabile industrier. Som udgangspunkt er det jo en god investering, og vi er som pensionskasse til for at give højt afkast, så medlemmerne kan opspare flest penge til pension”, forklarer direktør Jens Munch Holst.

”Samtidig ved vi alle sammen, at rigtig mange mennesker dør på grund af tobak, og at det skaber afhængighed. Så hvad skal man gøre? Problemet er, at det er svært at investere ud fra moral og etik, fordi det er forskelligt fra dig og mig, hvad vi finder rigtigt”, siger Jens Munch Holst.

Hvad er rigtigt og forkert, når det handler om afkast?
MP Pension har tre medarbejdere ansat til at arbejde med ansvarlige investeringer, herunder at sikre at pensionskassens investeringer lever op til organisationens egne krav.

De følger pensionskassens retningslinjer for, hvilke investeringer man anser for at være ansvarlige (se pdf). Her står det, at ”vi tager hensyn til blandt andet miljø, menneskerettigheder, arbejdstagernes forhold, ulovligt børnearbejde, foreningsfrihed og anti-korruption. Vi ønsker heller ikke, at vores investeringer bidrager til aktiviteter, der er forbundet med kontroversielle våben som eksempelvis atomvåben og klyngevåben”.

MP Pension har - modsat PensionDanmark, ATP, Nordea og PFA – ikke tilsluttet sig FN’s Global Compact, men følger alligevel dets principper som udgangspunkt for sine investeringer, står det i retningslinjerne.

”Vores retningslinjer for ansvarlige investeringer indeholder flere forskellige områder. Det handler grundlæggende om de investeringer, der bryder med grundlæggende normer i samfundet. Det kan for eksempel være menneskerettigheder eller andet, som er bestemt gennem internationale konventioner og retningslinjer. Derfor indeholder de heller ikke ting som tobak, gambling, porno og den slags. Det er noget, vi tager stilling til ved siden af”, forklarer Jens Munch Holst.

Bestyrelsen kan ændre kursen
Der er i dette efterår valg til bestyrelsen i MP Pension - et valg, der meget vel kan komme til også at handle om holdningen til ansvarlige investeringer.

LÆS OGSÅ: Dramatisk kampvalg om olien i MP Pension

Desuden vil bestyrelsen diskutere tobaksinvesteringer til november, og MP Pension afholder i starten af 2018 medlemsmøder, hvor samme emne skal diskuteres. Programmet er ikke lagt fast, men det er oplagt at lave en paneldebat, hvor man inviterer for eksempel Kræftens Bekæmpelse og en repræsentant for tobaksindustrien, kombineret med åben debat blandt medlemmerne, siger direktøren.

Kunne man forestille sig, at I ville stoppe med at investere i tobak, hvis medlemmerne viser, at de er kritiske over det?
”Det afhænger jo af bestyrelsen, som er valgt af medlemmerne, men selvfølgelig også hvad medlemmerne siger på møderne. Så jo, hvis bestyrelsen vedtager, at nu går vi den vej, så er det selvfølgelig den vej, vi går. Men det kunne jo lige så vel være alkohol eller andet, man ikke vil investere i”, siger Jens Munch Holst.

Gør det en forskel for MP Pension, at tobaksindustrien nu er smidt ud af FN’s etiske virksomhedsnetværk, Global Compact?
”Ikke specifikt. Det er stadig en investering, vi som virksomhed selv skal vurdere. Men det sætter fokus på nogle ting, som måske er noget andet, end vi selv havde tænkt os at fokusere på.”

Betyder den offentlige kritik fra Kræftens Bekæmpelse noget for, hvad I investerer i?
”Nej, ikke som sådan. Det er ikke kritikken i sig selv, der skal bestemme, hvad vi skal investere i. Kræftens Bekæmpelse har én agenda, og det skal de selvfølgelig have lov til at forfølge. Men de skal jo ikke levere et højt pensionsafkast til medlemmerne, det skal jeg.”

Hvorfor egentlig ikke bare lade være med at investere i tobak? Er der ikke masser af andre områder, man kunne lægge pengene?
”Hvad med alkohol? Hvad med gambling? Hvad med virksomheder, der producerer kemikalier eller plasticposer? Det her er bare ét dilemma ud af en række dilemmaer, som vi skal diskutere hver dag. Sådan er det at være pensionskasse, og det er lige præcis derfor, vi tager dialogen med vores medlemmer om blandt andet dette dilemma”.

Er der de senere år kommet flere etisk problemstillinger som pensionskasse?
”Vi har hele tiden skullet tage stilling til de her ting, men opmærksomheden på os er blevet større i medierne. Det her interview var ikke sket for fire år siden. For mig er det en god ting at have den debat, for jeg synes, MP Pension sidder godt på cyklen, når vi snakker om ansvarlige investeringer. Og tobak er et oplagt emne at diskutere”, siger Jens Munch Holst.