"Jeg kan ikke se, at det skulle blive billigere at drive uddannelserne, for der kommer et ekstra ledelseslag ind, som skal bruge penge. Omvendt er små organisationer mere agile og kan reagere hurtigt", siger Karsten Ohrt.
18.10.2017
Nyhed

Interview: Centralisering er farlig for kunsterisk faglighed

Det vil skade fagligheden, engagementet og den lokale forankring, hvis man samler mindre kunstuddannelser i én stor institution, som det bliver foreslået i en ny rapport fra Kulturministeriet. Det siger Karsten Ohrt, formand for Ny Carlsbergfondet og tidligere direktør for Statens Museum for Kunst, til Magisterbladet.

Af Troels Kølln

En ny rapport fra Kulturministeriet foreslår at samle 10 af landets kunstneriske uddannelser under én stor, national enhed. Det har mødt kritik fra en bred front, herunder rektorer, studerende og politiske ordførere.

Magisterbladet har spurgt mag.art. i kunsthistorie Karsten Ohrt, der er formand for Ny Carlsbergfondet og tidligere direktør for Statens Museum for Kunst, hvad han synes om forslaget.

En rapport fra Kulturministeriet foreslår at samle de kunstneriske uddannelser under én national institution. Hvad tænker du om det?

”Jeg synes det er en rigtig dårlig idé. For en embedsmand i ministeriet vil det sikkert være fantastisk, fordi det er nemt at styre, men det gør bare, at institutionerne kommer længere væk fra roden i uddannelsessystemet og længere væk fra dem, der drejer sig om: eleverne og underviserne på skolerne. De her kunstneriske uddannelser dækker over meget forskellig faglighed. Den faglighed risikerer man at skade", siger Karsten Ohrt.

Hvordan kan det gå ud over fagligheden?

"Der er kæmpe forskel på den faglighed, der ligger i for eksempel rytmisk musik, klassisk musik og billedkunst, der har en unik faglig historie, der går tilbage til 1700-tallet. Det er ikke bare én slags undervisning, man lige kan smække sammen og styre på samme måde.

Det kunne måske have været en god idé, hvis det var kommet fra rektorerne selv, der på frivillig basis blev enige om at lave nogle fornuftige samarbejder. Men her vil styringen ske ovenfra som et slags dekret. Det vil simpelthen tage lysten fra rektorer og undervisere på de enkelte institutioner."

Forfatteren til rapporten skriver, at forslaget er nødvendigt, fordi små, enkeltstående uddannelser ikke er økonomisk eller fagligt bæredygtige. Hvad tænker du om det?

"Det passer ikke, jeg tror ikke på det. Har jeg noget bevis for det? Nej, det har jeg ikke. Men i andre sammenhænge har vi set, at store offentlige sammenlægninger ikke er mere bæredygtige eller billigere. Det samme gælder her.

Jeg kan ikke se, at det skulle blive billigere at drive uddannelserne, for der kommer et ekstra ledelseslag ind, som skal bruge penge. Omvendt er små organisationer mere agile og kan reagere hurtigt. Og de er lokalt forankret i de byer, de ligger i. Det er meget vigtigt."

En anden begrundelse lyder, at det vil gøre uddannelserne bedre til at uddanne dimittender til beskæftigelse. Hvad tænker du om det?

"Det er rigtigt, at for eksempel billedkunstnere har det svært finansielt. Det er vi som fond ved at afdække i en ny undersøgelse. Men som udgangspunkt kan en uddannelsesinstitution bedst klæde sine elever på, hvis den har en nærhed og føling med omverden og i dette tilfælde ikke mindst de specifikke kunstfaglige miljøer. Det risikerer man at tabe ved en centralisering. 

En centraliseret administrativ ledelse kan umuligt have fingeren på pulsen, når det gælder alle de kunstfaglige områder. Der er stor fare for, at man sakker bagud på flere af områderne, og det bliver bekosteligt i den anden ende."

Hvad kan du selv godt tænke dig for de danske kunstneriske uddannelser?

"Jeg kunne godt tænke mig, at de fik en bedre økonomisk baggrund. Hvis du ser på for eksempel kunstakademierne og billedkunstskolen, så bliver de hele tiden forringet, fordi de er tvunget til at spare. Der er snart ikke nogle professorer tilbage på Det Kongelige Danske Kunstakademi, fordi de hele tiden må skære folk væk."

Hvorfor er kunstneriske uddannelser overhovedet vigtige for samfundet?

"Når jeg kigger på de kunstneriske kredsløb i landet – uddannelser, museer, fonde, gallerier – så er gode, kunstneriske uddannelser helt afgørende. Langt de fleste anerkendte kunstnere har taget akademiet som baggrund for deres arbejde. Det er gennem uddannelser, de får professionalisme og en solid baggrund.

Det er helt afgørende for et samfund, at der er kunstnere, som bedriver noget, der får os andre til at se anderledes og kritiske på tingene. Og i øvrigt er lige præcis dansk kunst noget, der virkelig er hypet og efterspurgt i udlandet. Men hvis der ikke er nogen sund kilde, der danner de her kunstnerne, så tørrer de ud og forsvinder."

LÆS OGSÅ: Omstridt forslag: Kunstneriske uddannelser skal centraliseres