09.10.2017
Nyhed

Unge forskere rammes hårdt af forsinket milliard-byggeri

KU’s natur- og biovidenskabelig fakultets nye faciliteter er forsinkede med minimum 2,5 år og kan koste op til én milliard kroner mere end forventet. ”Projektet er blevet forsinket i det uendelige… Det er en katastrofe”, siger tillidsrepræsentant, der frygter for særligt de unge forskere.

Af Farhiya Khalid

Statens prestigebyggeri Niels Bohr Bygningen skulle have stået klar til at huse Københavns Universitets natur- og biovidenskabelige fakultet i slutningen af 2016, men i dag er bygningen ved Jagtvej stadig ufærdig. Først i 2019 forventes bygningen at være klar,  lyder det nu fra Bygningsstyrelsen.

Forsinkelsen går især udover unge forskere, der følger et stramt tidsprogram, siger Bjarne A. Andresen, der er tillidsrepræsentant for de omkring 250 magistre, der er ansat i forskerstillinger. 

”Meget ofte er ph.d.-studerende og postdocs ansat på en kontrakt eller en bevilling, hvor de typisk får 1-3 år til at udføre et bestemt stykke arbejde. De kan ikke bare sige: ”Nu bliver jeg forsinket med to år. Der er stor usikkerhed om, hvorvidt de overhovedet kan færdiggøre deres projekter inden for den tid, der er udstukket”, siger Bjarne A. Andresen.

”Det vil få økonomiske konsekvenser, men det vil også betyde et afbræk i deres karriere, der gør, at de vil stå længere tilbage i køen i forhold til at få nye bevillinger”, tilføjer han.

”De her evindelige forsinkelser er allerede internationalt kendt”
Tillidsrepræsentanten frygter, at forsinkelserne vil påvirke Niels Bohr Instituttets renommé og økonomi negativt.

”Der bliver nogen arbejdsmæssige konsekvenser. Hvis vi ikke kan levere det, vi lover i forbindelse med bevillingerne, kan vi gå hen og blive anset som et utroværdigt sted. Jeg er overbevist om, at det i fremtiden ville kunne mærkes på fondsbevillingerne”, siger Bjarne A. Andresen.

”De her evindelige forsinkelser er allerede internationalt kendt blandt universitetsfolk. Det stiller os økonomisk ringere. Som ansatte og fondsansatte ph.d.-studerende og postdocs aner vi ikke, om vi er købt eller solgt”, siger han.

Dansk Magisterforenings formand Camilla Gregersen er enig i tillidsrepræsentantens bekymringer.

”Jeg håber, der kommer en hurtig afklaring på det videre forløb, for lige nu bliver der sat spørgsmålstegn ved, om forskningsmiljøerne overhovedet kan flytte ind den nye bygning. Og det er brandærgerligt. Stabile og gode forskningsmiljøer har også betydning for international rekruttering”, siger Camilla Gregersen.

Selv 2019 kan blive svært at nå
Den seneste besked fra Bygningsstyrelsen er imidlertid, at det tidligst kan ske i begyndelsen af 2019. Men Bjarne A. Andresen tvivler stærkt på, at selv den tidsplan kan overholdes.

”Det stoler jeg ikke på. Projektet er blevet forsinket i det uendelige. Først var det 2013, så blev det forsinket til 2015, og siden er der kommet halve og hele års udsættelser. Det er en katastrofe”, siger han.

Problemet er særligt presserende for de forskere på Geofysik og Astronomi, der arbejder i Rockefeller-bygningen. Den skal nemlig rives ned for at give plads til et nyt byggeri, BørneRiget, der har et helt andet formål, nemlig at huse børn, unge og fødende fra Rigshospitalet. Forskerne skal derfor være ude af bygningen næste sommer.

”Med de oprindelige planer for Niels Bohr Bygningen var det ikke et problem. Men som det ser ud lige nu, har vi cirka 150 personer, der skal mellemlande et eller andet sted og altså ender med at flytte to gange, og det inkluderer genetablering af laboratorierne hver gang. Det er en katastrofe”, siger Bjarne A. Andresen.

Forsinkelsen skal undersøges
Centrale kilder vurderer til Politiken, at forsinkelsen kan koste én milliard kroner mere end den oprindelige pris. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har bestilt en ekstern revionsundersøgelse fra Ernst & Young, der skal vurdere årsagerne til budgetoverskridelsen såvel som årsagerne til forsinkelsen.

Bygningsstyrelsen har over for Uniavisen afvist at kommentere på de byggeforhold, der har medvirket til forsinkelsen.

”Bygningsstyrelsen vil ikke kommentere på konkrete forhold, der angiveligt skete i 2015 eller primo 2016”, skrev de til Uniavisen.