Dorthe Dahl-Jensen, der her er tegnet af Ib Kjeldsmark, er eneste kvinde på listen over de mest citerede magistre i verden.
20.11.2017
Nyhed

Disse 16 danske magistre er blandt verdens mest citerede forskere

En ny analyse af verdens én procent mest citerede forskere fra hele verden inkluderer 16 danske magistre. De fleste er tilknyttet Københavns Universitet, men også forskere fra DTU og Aarhus Universitet er med på listen.

Af Troels Kølln

16 danske magistre optræder på en liste over verdens mest citerede forskere - i konkurrence med over 3.300 internationale kolleger, hvoraf størstedelen er fra USA. Blot en enkelt er kvinde.

Det viser en opgørelse fra virksomheden Clarivate Institute, der hvert år laver listen på baggrund af data fra citations-databasen Web of Science, der er ejet af selvsamme firma. Opgørelsen er lavet ud fra antallet af citationer i perioden 2005-2015 og medtager de én procent mest citerede forskere inden for udvalgte forskningsområder. 

Det er især magistre fra Københavns Universitet, der repræsenterer de danske navne på listen - særligt inden for is- og klimaforskning - men også forskere fra DTU og Aarhus Universitet er med.

Antallet af citationer giver et fingerpeg om, hvad andre forskere finder væsentligt at referere til, men siger derudover ikke så meget mere om kvaliteten af forskningen. Der vil naturligvis også være nogle forskningsområder, hvor det er lettere at blive citeret ofte end andre, hvorfor listen i sig selv ikke vil give et fuldkomment dækkende billede på tværs af forskningsområder. 

Med det forbehold er her listen over Danmarks 16 mest internationalt citerede magistre:

Navn Forskningsområde Uni
Ib Chorkendorff
Kemi
DTU
Frederik Christian Krebs
Materialevidenskab
DTU
Mikkel Jørgensen
Materialevidenskab
DTU
Lars A. Buchhave
Rumforskning
Københavns Universitet
Dorthe Dahl-Jensen
Geovidenskab
Københavns Universitet
Lars Juhl Jensen
Biologi / biokemi
Københavns Universitet
Sigfus J. Johnsen (afdød)
Geovidenskab
Københavns Universitet
Matthias Mann
Biologi / biokemi
Københavns Universitet
Jens Høiriis Nielsen
Biologi / biokemi
Københavns Universitet
Søren GF Rasmussen
Biologi / biokemi
Københavns Universitet
Sune Olander Rasmussen
Geovidenskab
Københavns Universitet
Jørgen Peder Steffensen
Geovidenskab
Københavns Universitet
Anders M Svensson
Geovidenskab
Københavns Universitet
Bo Møllesøe Vinther
Geovidenskab
Københavns Universitet
Troels Staehelin Jensen
Neurovidenskab
Aarhus Universitet
Karl Anker Jørgensen
Kemi
Aarhus Universitet