Metropols rektor fortsætter som rektor på den nye skole, Københavns Professionshøjskole, der samlet set får over 20.000 studerende.
03.11.2017
Nyhed

København får ny megaskole med over 20.000 studerende

Professionshøjskolerne UCC og Metropol er blevet enige om at fusionere. Den nye skole får navnet ’Københavns Professionshøjskole’ og bliver en af Danmarks største videregående uddannelsesinstitutioner.

Af Troels Kølln

I en tid, hvor både UCC og Metropol har kunnet se frem til store besparelser i budgetterne, har bestyrelserne i de to professionshøjskoler valgt at slå sig sammen. Dermed får Danmark en ny mega-professionshøjskole med over 20.000 studerende samlet set. 

”Den nye professionshøjskole bliver et fyrtårn i den danske uddannelsesverden. Med Metropol og UCC’s samlede kapacitet vil vi få stærkere faglige miljøer, der kan sætte nye standarder for professionsuddannelse, forskning, udvikling, efter- og videreuddannelse i tæt samarbejde med det omgivende samfund”, siger Metropols bestyrelsesformand, René van Laer, i en pressemeddelelse.

Metropols rektor, Stefan Hermann, vil blive rektor for den nye Københavns Professionshøjskole. "En stor men løfterig opgave", skriver han på Twitter. UCC’s rektor, Laust Joen Jakobsen, skal finde andre opgaver at tage sig af i den nye organisation.

"Medskabende og medudviklende af kerneydelsen for færre midler"
Sammenlægningen af skolerne vil medføre underskud de første to år efter sammenlægningen, lyder det i det dokument, der forklarer grundlaget for fusionen. Udgifterne vil svare til cirka 1 procent af skolernes samlede udgifter og vil blandt andet gå til:

  • IT-systemer (10 mio. kroner)
  • Markedsføring, logo, website mv. (3 mio.)
  • Juridisk og økonomisk rådgivning (4 mio.)
  • Små flytninger og tilpasning af fysiske rammer (1 mio.)

Til gengæld håber man, at der "vil være en række synergier afledt af fusionen", som gør, at udgifterne bliver vundet ind igen i de tre efterfølgende år. Mere konkret skal fusionen give mere faglig udvikling, som vil tiltrække studerende, medarbejdere og muligvis mere ekstern finansiering, står det i dokumentet.

Samtidig vil man sammenlægge service- og supportfunktioner på en måde, der er "medskabende og medudviklende af kerneydelsen for færre midler og ressourcer".

LÆS OGSÅ: Cirka 40 ansatte skal afskediges i ny fyringsrunde på UCC

Ny skole skal forbedre uddannelserne på fire måder
UCC har 8.400 studerende fordelt på syv professionsbacheloruddannelser, mens Metropol har omtrent 9.800 studerende på i alt 7 uddannelser. Derudover har de to skoler tilsammen 3.200 studerende og kursister på efter- og videreuddannelsesområdet. Hver skole har omtrent 1.000 ansatte.

For de mange studerende og ansatte skal fusionen medføre fire vigtige forbedringer af uddannelsesinstitutionen:

  • Sikre stærkere faglige miljøer, der med større faglig dybde og diversitet kan sætte nye standarder for professionsbacheloruddannelse, for videreuddannelse og for praksisnær forskning og udvikling

  • Skabe bedre rammer for læring, der understøtter varierende undervisningsformer og et attraktivt studieog arbejdsliv

  • Være dagsordensættende og eksperimenterende, så fremtidens velfærdsudfordringer mødes kvalificeret og offensivt

  • Skabe robusthed i forhold til forskydninger i studievalg samt uddannelsespolitiske og bevillingsmæssige forandringer

Fusionen træder i kraft 1. marts 2018, om end beslutningen afventer en endelig godkendelse fra Uddannelses- og Forskningsminister Søren Pind (V).