Moderniseringsstyrelsen angriber de kollektive overenskomster, hvis den betalte frokostpause inddrages, mener DM
02.11.2017
Nyhed

Staten øjner mulighed for at afskaffe de ansattes betalte frokostpause

Det er et brud på overenskomsten, hvis statens styrelser afskaffer medarbejdernes betalte frokostpause. Sådan lyder meldingen fra DM, efter at Moderniseringsstyrelsen har gjort det klart, at pausen skal betragtes som et personalegode, der kan forhandles lokalt.

Af Pernille Siegumfeldt

”Staten forsøger at få medarbejderne til at arbejde flere timer for de samme penge. Den slags ønsker hører hjemme på forhandlingsbordet.”

Sådan siger DM´s formand Camilla Gregersen i en kommentar, efter at statens centrale personalekontor Moderniseringsstyrelsen har meldt ud til de lokale styrelser, at de ansattes betalte frokostpause skal opfattes som et personalegode og ikke en overenskomstret. Camilla Gregersen repræsenterer 10.500 DM-medlemmer, der er ansat i statslige styrelser.

Beskeden fra Moderniseringsstyrelsen kommer, netop som parterne skal i gang med at forhandle om en ny overenskomst for de 180.000 statsansatte. Og det får en samlet fagbevægelse til at reagere.

”Ingen skal acceptere en stigning i arbejdstiden uden forhandling. Jeg mener, at Moderniseringsstyrelsens ageren er et overgreb på de kollektive overenskomster”, siger Camilla Gregersen.

Også de statsansattes topforhandler Flemming Vinther reagerer skarpt.

”Det er meget voldsomt, hvis arbejdstiden med et hug – og uden forhandling – bliver sat op med 2 ½ time om ugen. Det kan vi selvfølgelig ikke stiltiende acceptere”, siger Flemming Vinther til Politiken.

Frokosten indeholdt i arbejdstiden
DM´s forhandlingschef Louise Kanstrup Petersen kalder det for et klokkeklart overenskomstbrud, hvis de statslige arbejdsgivere lokalt begynder at pille ved den betalte frokostpause.

”Det er vores helt klare opfattelse, at frokosten er indeholdt i den 37 timers arbejdsuge, som er aftalt mellem arbejdsgivere og ansatte i staten. En ændring af den aftale kan kun ske i forbindelse med en overenskomstforhandling”, fastslår DM´s forhandlingschef.

Samme afgørelse nåede Faglig Voldgift frem til i februar, da det statsejede DR forsøgte at fjerne medarbejdernes betalte frokostpause. Her fik de faglige organisationer medhold i, at den er del af overenskomstaftalen.

Moderniseringsstyrelsen skriver i brevet til de statslige arbejdsgivere, at voldgiftskendelsen fra februar ikke automatisk gælder for de statslige styrelser. Ifølge Politiken mener arbejdsgiver, at spisepausens status på andre statslige arbejdspladser er uafhængig af forholdene i DR.

I det hele taget har staten travlt med at snige forringelser af medarbejderens vilkår ind ad bagdøren, mener topforhandler Flemming Vinther. Senest har Skat opsagt aftalen om, at juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag er arbejdsgiverbetalte fridage.