Man kan ikke sige ja til en ny OK, hvis man ikke ved hvor lang ens arbejdsuge er, mener Flemming Vinther, som er forhandler for statslige ansatte.
17.11.2017
Nyhed

Offentligt ansatte: Ingen ny OK uden betalt frokostpause

Det er meget, meget svært at forestille sig en ny overenskomst på det offentlige område, hvis ikke den betalte frokostpause indgår i aftalen, siger topforhandler.

Af Martin Ejlertsen
Den betalte frokostpause er blevet et centralt stridspunkt mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i staten. For er den en sikret ret i overenskomsten eller er den en kutyme?

Det stridspunkt skal afklares, hvis der skal lande en aftale på bordet med en ny overenskomst inden april 2018. Det er således "meget, meget svært at forestille sig en ny overenskomst (OK) stemt hjem", uden dette er endeligt afklaret, siger Flemming Vinther, som er formand for Offentligt Ansattes Organisationers statslige forhandlingsområde.

"Jeg kan slet ikke se vores medlemmer stemme ja til en ny OK, hvor frokostpausen ikke skulle være en del af OK og dermed altså takke ja til 2,5 timers merarbejde om ugen uden løn", siger Flemming Vinther.

Moderniseringsstyrelsen, som samler Finansministeriets arbejde med økonomistyring, overenskomster og ledelse i staten, meddelte i et brev til de faglige organisationer den 9. oktober, at styrelsen betragter frokostpausen som en kutyme.

I starten af november omtalte en række af landet store medier, at styrelsen vil fratage de statsansatte deres betalte frokostpause. Men den udlægning afviste Moderniseringsstyrelsens vicedirektør Linda Nordstrøm Nissen i et debatindlæg i Politiken den 15. november.

"Uenigheden med de faglige organisationer består udelukkende i, om betalt frokostpause er en overenskomstsikret ret eller en lokal kutyme opstået på de enkelte arbejdspladser. Når Moderniseringsstyrelsen sender brevet til de faglige organisationer, skyldes det, at det af de faglige organisationer er blevet udlagt sådan, at en voldgiftskendelse om retten til betalt frokost for ansatte i Danmarks Radio uden videre kunne overføres til resten af det statslige område", skriver vicedirektøren.

Den enkelte arbejdsplads bestemmer selv
Det er efter Moderniseringsstyrelsen vurdering en forkert udlægning, som man ønsker at imødegå med brevet, skriver Linda Nordstrøm Nissen videre: 

"Det er rigtig ærgerligt, at historien bliver blæst så meget op, som det er tilfældet her, for det er skudt helt ved siden af at skyde Moderniseringsstyrelsen i skoene, at vi er ude på at fjerne de statsansattes betalte frokostpause. Det hverken kan eller vil vi", skriver vicedirektøren og slutter:

"Som statslig arbejdsgiver er vores ærinde at sikre, at de statslige arbejdspladser fungerer bedst muligt til størst mulig gavn for borgerne. Om det indebærer betalt frokostpause eller ej, er ene og alene op til den enkelte arbejdsplads at afgøre".

Flemming Vinther mener, at den udlægning er et udtryk for, at man fra centralt hold i Finansministeriet konsekvent presser de statslige styrelser ”helt vildt på økonomien” ved konsekvent at underfinansiere den offentlige sektor.

"På den ene eller den anden led, så fremtvinger man denne uenighed fra centralt hold. Moderniseringsstyrelsen kan kalde den betalte frokost pause ”kutyme”, lige så mange gange den vil det, men det bliver lønmodtagerne ikke enige i", siger Flemming Vinther og uddyber:

"Kan man sige ja til en ny OK, hvor det ikke er afklaret, om ens arbejdstid er 37 timer eller 39,5 time? Det ville nok ikke mange stemme ja til. I en tid, hvor der er brug for al arbejdskraft, er denne udmelding ikke bare forkert. Det er dediceret uklogt, hvis man vil beholde en god arbejdskraft", siger Flemming Vinther.