16.11.2017
Nyhed

Det skader dit helbred at være fanget i det forkerte job

Udvikling i jobbet er vigtigt for dit velbefindende, for ellers kan du blive fastlåst – og det går ud over helbredet. Det viser et nyt svensk studie. Fastlåshed er problematisk på et arbejdsmarked, der bliver stadigt mere konkurrencepræget og foranderligt, skriver forskerne bag.

Af Troels Kølln

Det kan gøre dig syg at være ansat i en stilling, du føler, du ikke kan komme ud af. Det viser et nyt svensk studie, der har fulgt mere end 2.000 ansatte i forskellige brancher over en 10-årig periode.

”De medarbejdere, der tidligere havde følt sig fastlåst i deres arbejde, men derefter lykkedes med at forbedre deres jobsituation, fik et tydeligt bedre helbred. Dem, som blev ved med at sidde fast i jobbet, havde det stadig lige så dårligt”, siger en af forskerne bag undersøgelsen Claudia Bernhard Oettel, lektor ved Institut for Psykologi på Stockholms Universitet, til det svenske magasin Arbetsliv.

”I dagens hurtigt foranderlige og stadigt mere konkurrencedygtige arbejdsmarked bliver enkeltpersoner nødt til at tage mere kontrol over deres egen karriere. Nogle medarbejdere føler imidlertid, at de mangler de psykologiske forudsætninger for at få et andet job, selvom de ønsker det, og som følge heraf føler de sig fastlåste”, forklarer Claudia Bernhard Oettel i en anden videnskabelig artikel om samme emne.

Fastløshed hænger sammen med hjælpeløshed
I et opfølgende studie har ph.d.-studerende Johanna Stengård undersøgt de psykologiske faktorer, der skaber en følelse af fastlåshed.

I studiet har forskerne fulgt godt 1.000 fastansatte svenskere over fire år og jævnligt stillet dem en række spørgsmål. Konklusionen er, at dem, der generelt føler manglende kontrol over vigtige ting i deres liv, har øget risiko for at følge sig fastlåst på jobbet. Desuden var følelsen af hjælpeløshed i sig selv med til at gøre personen mere passiv på arbejdspladsen.

"Over tid sker der mange forskellige ting i en organisation, så hvis du ikke deltager og selv påvirker, hvad der skal ske, kan det ende som et sted, du ikke vil være. Måske forsøger man ikke at påvirke sine arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, eller man tager ikke hånd om sin egen beskæftigelsesværdi gennem videreuddannelse, og så kan du føle dig fastlåst”, siger Johanna Stengård til Arbetsliv.

Man ved fra anden forskning, at personer, som oplever at have de nødvendige jobkvalifikationer, er mere produktive og engagerede på jobbet. Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiverne hjælper deres medarbejdere til udvikle sig, pointerer hun.

"Hvis du har en medarbejder, der er låst fast i sit job, kan du som arbejdsgiver bidrage ved at sørge for, at personen får andre roller og opgaver, der passer bedre. Man kan også sørge for, at den enkelte udvikler sig ved at tilbyde dem at tage på efteruddannelse eller prøve kræfter med nye opgaver”, siger Johanna Stengård.