UCC og Metropol skal være gode til at inddrage sine medarbejdere i fusionen, mener Hans Beksgaard, næstformand i DM og formand for DM-underviserne på professionshøjskolerne.
31.03.2017
Nyhed

Studerende, TR'ere og DM: Husk at inddrage os i fusionsprocessen

Bestyrelsesformændene for professionshøjskolerne UCC og Metropol, som torsdag lancerede planer om at fusionere, har lovet at inddrage både medarbejdere og studerende i processen. Det har de tænkt sig at holde ledelserne op på.

Af Tobias Dinnesen

Det er ikke nok, at ledelserne på de to professionshøjskoler sætter sig sammen og tænker store tanker om, hvordan den bebudede fusion mellem Metropol og UCC skal forløbe. Medarbejderne og de studerende skal være en central del af processen.

Sådan lyder det samstemmende fra de studerende, to tillidsrepræsentanter og Dansk Magisterforening, som organiserer en stor del af underviserne på de to professionshøjskoler

”Jeg håber, at de den her gang har fokus på inddragelse af medarbejderne og de studerende og har fokus på et ordentligt arbejds- og studiemiljø, ellers ender det med at give varige sår på institutionen og uddannelserne”, siger Hans Beksgaard, som er næstformand i Dansk Magisterforening og samtidig er formand for de medlemmer af DM, som underviser på professionshøjskolerne.

”Den udvikling, der har været i gang siden 2008, har været enormt omkostningsfuld. Samtidig har det medført stor usikkerhed og et dårligt arbejdsmiljø for medarbejderne, fordi ledelsen har været for uklar og for dårlig til at inddrage medarbejderne og de studerende. Derfor håber jeg, at de strammer sig an og gør det bedre denne gang, for så er jeg også sikker på, at det kan blive en god proces”, understreger han.

LÆS OGSÅ: Hovedstadens to store professionshøjskoler vil fusionere

Tillidsrepræsentant: Fusionen var ventet, men timingen er problematisk
Inge Regnarsson, som er tillidsrepræsentant for underviserne på læreruddannelsen ved UCC, er langt fra overrasket over planerne om at fusionere de to store professionshøjskoler.

”Da min i sin tid etablerede professionshøjskolerne, var det jo ikke den politiske plan, at der skulle etableres to professionshøjskoler i hovedstaden. Det giver derfor god mening, at vi spiller sammen og ikke længere skal være konkurrenter i samme region, og vi har jo også igennem flere år gode erfaringer med samarbejde indenfor en række områder og opgaver de to organisationer imellem”, forklarer hun.

”En fusionen er derfor ventet, men timingen og den umiddelbart udmeldte tidsplan er på mange måder problematisk”, uddyber Inge Regnarsson.

Hun henviser til, at undervisere, forskere, administrativt personale, ledelse og konsulenter i forvejen arbejder ”drøn hårdt” på at lykkes med de nuværende arbejdsopgaver under de nuværende betingelser. Samtidig har de på hendes egen uddannelsesinstitution, UCC, de senere år været igennem en række fusioner, flytninger og personalereduktioner, forklarer hun.

Hvis det skal lykkes, skal medarbejdere og studerende inddrages i processen
Derfor håber Inge Regnarsson meget, at ledelserne sætter handling bag løfterne om inddragelse af medarbejdere og studerende i fusionsprocessen.

”Jeg hilser bestyrelsernes orientering om inddragelse og dialog velkommen under forudsætning af, at der virkelig er tale om reel medarbejder- og studenterinddragelse og -dialog, og at dette således bliver praktiseret i processen bl.a. i samarbejdsudvalg og i studieråd”, understreger hun.

Men en forudsætning for, at de sammen kan lykkes med fusionen, er, at der er et stort fokus på et godt arbejdsmiljø og ordentlige arbejdsbetingelser, påpeger tillidsrepræsentanten for underviserne på læreruddannelsen ved UCC.

”Jeg håber, at det fører til en forenklet organisation, som udviser tillid og respekt for de ansatte og de studerende. Det må helt naturligt også betyde et stærkere fokus på ressourcer til og fokus på kvalitet i fx grunduddannelserne, så vi kan agere som én samlet organisation, der også i praksis prioriterer undervisning og vejledning af vores mange dygtige studerende højt”, forklarer Inge Regnarsson og peger på, at det vil medføre, at uddannelserne vises den fornødne respekt, som kan være med til at løfte niveauet.

TR på pædagoguddannelsen: Lær af vores fusionserfaringer
Tommy Dalegaard Madsen, som er tillidsrepræsentant for DM-underviserne på pædagoguddannelsen ved UCC, hilser ligesom sin kollega fra læreruddannelsen den bebudede medarbejderinddragelse velkommen.

”Men det ville være relevant, hvis ledelsen lærte noget af vores erfaringer på pædagoguddannelsen på UCC, hvor vi jo netop stadig er i gang med at lande en fusionsproces mellem fire forskellige pædagoguddannelser, som flyttede sammen på Campus Carlsberg, og hvor vi for 75 procents vedkommende har nye kolleger og chefer”, forklarer han.

”Der har ledelsen været for dårlig til at sørge for, at der har været den rette støtte til fusionen, ligesom vi heller ikke som medarbejdere i tilstrækkelig grad er blevet inddraget i processen.  Det har givet problemer med både arbejdsmiljøet, hvilket har ført til stressede medarbejdere og deraf følgende sygemeldinger, men det er også gået ud over kvaliteten i den undervisning, vi har kunnet tilbyde de studerende, fordi der ikke fra start har været en tydelig fælles retning, og fordi der ikke er nogen, der har hjulpet os med at skabe den fælles retning”, fortsætter han og henviser til, at de studerende for tiden har iværksat en blokade med pædagoguddannelsen på UCC, fordi de er utilfredse med kvaliteten.

Studerende frygter nyt Campus Carlsberg-kaos
Da UCC samlede alle sine aktiviteter på sit nye store campus på den gamle Carlsberg-grund, skabte det et større kaos, som gik hårdt ud over både de studerende og de ansatte.

Og de studerende frygter, at fusionsplanerne vil føre til en ny runde af kaotiske tilstande, hvis højskoleledelserne ikke tænker sig om, før de sætter gang i fusionsprocessen.

”Sammenlægningen af uddannelserne til det nye Campus Carlsberg medførte en række problemer, som havde konsekvenser for både studerende og undervisere. IT-systemerne kunne ikke håndtere de mange studerende på samme adresse og ledelsen havde svært ved at håndtere de udfordringer, det medførte. Samtidig blev der i sammenlægningen sparet på administrativt personale, hvilket har betydet, at de studerende har haft svært ved at få råd og vejledning. Vi frygter, at lignende problemer vil opstå i fusionen mellem Metropol og UCC”, forklarer Jenny Maria Jørgensen, som er formand for Lærerstuderendes Landskreds.