Svarene bekræfter os i, at vi fortsat skal lægge et politisk pres på at få finansieret hyppig underviserkontakt og grundig feedback, siger Lea Friedberg
06.03.2017
Nyhed

Studerende hilser karakterer til uddannelser velkommen

Uddannelsesministeriets nye hjemmeside giver institutionerne mulighed for at sætte ind, hvor kvaliteten halter, siger DM Studerendes formand.

Af Pernille Siegumfeldt

Sammenhængen mellem oplevet kvalitet i uddannelsen og omfanget af underviserkontakt og feedback bliver dokumenteret i en ny kæmpemåling blandt studerende og dimittender, som er offentliggjort af Undervisningsministeriet.

120.000 har besvaret spørgsmål om fx deres oplevelser på studiet, om deres underviseres kompetencer og om kvaliteten af feedback.

Svarene er samlet på det digitale værktøj uddannelseszoom hvor interesserede blandt andet kan gå ind og sammenligne vurderinger af uddannelsesinstitutionerne overordnet og af de enkelte uddannelsesretninger.

DM Studerendes nye formand Lea Friedberg bider især mærke i, at kvalitet for de fleste studerende er tæt forbundet med hyppig underviserkontakt og grundig feedback.

”Svarene bekræfter os i, at vi fortsat skal lægge et politisk pres på for at få en finansiering, der gør det muligt”, pointerer Lea Friedberg.

Godt sted at orientere sig
Lea Frieberg kalder uddannelseszoom for en ”vildt fed hjemmeside”, fordi den i sin vurdering af uddannelserne inddrager de studerendes oplevelser på en systematisk og gennemarbejdet facon.

”Jeg sammenlignede for sjov min egen uddannelse i forvaltning på RUC med min venindes kandidatstudie i moderne kultur og kulturformidling på KUA. Her blev det helt tydeligt, at undervisernes tilgængelighed samt den forskningsbaserede, velformidlede undervisning var af stor betydning”, forklarer Lea Friedberg.

De studerende har længe manglet et sted at orientere sig og hente viden om, hvilke kvalifikationer og hvilke jobs deres uddannelser åbner op for, siger hun.

”Uddannelseszoom giver samtidig også institutionerne mulighed for at sætte ind lokalt, hvor kvaliteten halter”, tilføjer hun.

Hvad har de egentlig svaret på?
Hvorvidt uddannelsesinstitutionerne kan bruge kvalitetsmålinger til noget stiller uddannelsesdirektør på UCC, Tove Hvid Persson, spørgsmålstegn ved i Politiken mandag. 

I målingen har UCC fx scoret lavt på spørgsmål om kvalitet.

”Hvad er det egentlig, de studerende har svaret på? Er det kvaliteten af undervisningen, af deres medstuderende eller af priserne i kantinen? Det giver os ikke en retning på, hvad vi kan gøre bedre”, siger Tove Hvid Persson til Politiken.

Uddannelsesminister Søren Pind mener i samme avis, at den nye undersøgelse bidrager til at skabe en gennemsigtighed, som er vigtig, når samfundet poster milliarder i uddannelsessystemet.

”Selvfølgelig er det en del af kvalitetsbilledet, hvordan de studerende opfatter uddannelserne”, siger ministeren, som dog er enig i, at målingen ikke kan stå alene.