06.03.2017
Nyhed

Selv bogstærke mønsterbrydere dropper universitetet

Blandt unge med høje karakterer vælger kun 52 procent fra uddannelsesfremmede hjem at tage en uni-uddannelse, viser ny undersøgelse. AAU har gode erfaringer med brobygning fra gymnasiet til universitetet.

Af Pernille Siegumfeldt

Selv et højt karaktergennemsnit til studentereksamen får kun hver anden unge med kortuddannede eller ufaglærte forældre til at fortsætte på universitetet.

Det viser en ny undersøgelse, som SFI-forsker Jens-Peter Thomsen har lavet for Rockwool Fonden.

Thomsen dokumenterer, at mens 85 procent af akademikerbørnene med høje karaktergennemsnit tager en lang, videregående uddannelse, så er det kun 52 procent af de unge fra uddannelsesfremmede hjem, der læser videre til trods for, at de har forladt gymnasiet med mellem 9 og 10 i gennemsnit efter 13-skalaen.

Undersøgelsen cementerer, at den negative sociale arv fortsætter efter gymnasiet, siger Jens-Peter Thomsen.

”Sammenlignet med akademikerbørn med gode karakterer har vi med en gruppe af unge at gøre, der har ret ens kvalifikationer. Derfor er det overraskende, at der er så stor forskel på, hvor mange, der går videre på universitetet”, siger han.

SFI-forskeren mener, det skyldes, at børn af kortuddannede eller ufaglærte forældre ikke får den samme vejledning og ikke bliver mødt af de samme ambitioner som i de højtuddannede hjem.

Den realistiske fortælling er omdrejningspunkt
I uddannelsessystemet har man længe haft fokus på brobygning mellem folkeskole og gymnasium. Til gengæld halter det mere mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. 

Den såkaldt ”blinde vinkel” har Aalborg Universitet traditionelt været bedst til at få fjernet. Universitetet har i tidligere undersøgelser vist sig at være det universitet med den højeste procent af mønsterbrydere, der gennemfører en lang, videregående uddannelse.

Men allerede inden studiestart gør AAU en stor indsats for at opsøge de unge, der står over for at skulle træffe et uddannelsesvalg. 

Det forklarer studiechef på AAU, Lone Vestergaard.

”Det er vigtigt ikke at ”oversælge” universitetet. Tværtimod er den realistiske fortælling helt afgørende, når vi er ude at fortælle de unge om vores tilbud”, forklarer hun.

”Vi gør rigtigt meget ud af at fortælle detaljeret om både form og indhold på den enkelte uddannelse. For både os og de unge er en forventningsafstemning, inden de begynder på deres studie, helt afgørende for, om deres møde med universitetet bliver en succes”, uddyber studiechefen.

Ud over at bruge de sociale medier massivt og holde åbent hus inviterer AAU sig selv på besøg på gymnasier og HF-uddannelser.

”Vi får megen positiv respons på vores kampagner. De unge føler sig godt klædt på til studietiden, fordi vi dropper al glamurøs reklame og informerer grundigt i stedet”, forklarer Lone Vestergaard.