30.03.2017
Nyhed

Hovedstadens to store professionshøjskoler vil fusionere

Professionshøjskolerne UCC og Metropol har offentliggjort en storstilet fusionsplan, som skal samle hovedstadens to store professionshøjskoler under den samme paraply, hvor godt 20.000 studerende og 2.000 ansatte vil have deres daglige gang.

Af Tobias Dinnesen

Hovedstadsområdets pædagoger, sygeplejersker, lærere og jordemødre skal måske frem over til at vænne sig til at kalde deres uddannelsesinstitution noget andet end UCC og Metropol.

De to professionshøjskoler har torsdag offentliggjort sine planer om at fusionere, og allerede nu nedsættes et projektudvalg med deltagelse fra begge uddannelsesinstitutioner, som skal udarbejde et fælles fusionsgrundlag og et procesforslag, som højskolernes bestyrelser skal tage stilling til i september 2017.

UCC og Metropol har visse overlap i de uddannelser, de udbyder, men til sammen dækker de nærmest hele paletten af uddannelser inden for velfærdsområdet. Og det er da også en af de mere tungtvejende baggrunde for de netop offentliggjorte planer, forklarer højskolernes bestyrelsesformænd.

"UCC og Metropol har et stærkt fagligt match. Vores faglige miljøer dækker tilsammen meget bredt inden for velfærdsstatens kerneområder, og institutionernes faglige miljøer vil kunne supplere og drage umiddelbare fordele af samspillet med hinanden. Det er min og bestyrelsens klare opfattelse, at en fusion vil betyde en markant styrkelse af vores to institutioners samlede indsats", siger René van Laer, formand for Metropols bestyrelse, i en pressemeddelelse.

Metropols formand får opbakning fra sin kollega, Carsten Koch, UCC's bestyrelsesformand:

"UCC og Metropol er helt centrale uddannelsesaktører i Region Hovedstaden. Det giver os en særlig forpligtelse til at understøtte de krav og udfordringer velfærdssamfundets institutioner står overfor. Vi er overbeviste om, at vi sammen vil stå langt stærkere i indsatsen for at levere ambitiøse svar på disse udfordringer. En fusion mellem professionshøjskolerne UCC og Metropol giver således de bedste forudsætninger for fremtidens faglige udvikling".

Lover at inddrage medarbejdere, studerende og andre interessenter i fusionsarbejdet
I pressemeddelelsen forklarer de to bestyrelsesformænd, at fusionsprocessen er sat i gang for at styrke de eksisterende uddannelsessteder.

Desuden lover de, at medarbejderne, de studerende, samarbejdspartnere samt de virksomheder og institutioner, som traditionelt er aftagere af de studerende både i praktik og efter endt uddannelse, skal inddrages i processen. 

"Det er centralt for os, at fusionen og fusionsprocessen gennemføres med særligt fokus på at sikre solid understøttelse af institutionernes igangværende uddannelses- og forsknings- og udviklingsaktiviteters udvikling og drift", udtaler de to bestyrelsesformænd i en såkaldt fælles udtalelse.