21.03.2017
Nyhed

Folkeuniversitetet skal moderniseres

Kulturminister Mette Bock (LA) mener, at Folkeuniversitetet er utidssvarende og bureaukratisk og vil have forslag til modernisering fra ny nedsat arbejdsgruppe. Rektorer bakker op.

Af Martin Ejlertsen
Med mere end 80 lokale afdelinger som refererer til forskellige overordnede nævn og en komité, er Folkeuniversitetet blevet alt for bureaukratisk og centralistisk.

Det mener kulturminister Mette Bock (LA), som har nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til at modernisere Folkeuniversitetet.

"Folkeuniversitetet har et rigtig vigtigt formål med at formidle forskningsresultater og fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Folkeuniversitetets struktur er meget kompleks, og der er behov for at se på den for at videreudvikle Folkeuniversitetet til gavn for borgerne", udtaler Mette Bock i en pressemeddelelse.

Ifølge arbejdsgruppens kommissorium bliver opgaven at komme med forslag til, hvordan Folkeuniversitetet kan få en mere decentral organisering, hvor lokale afdelinger og en Komitéstyrelse ikke skal referere til overordnede organer som i dag, men fungere som selvejende institutioner.

Folkeuniversitetsrektor Søren Eigaard hilser tiltaget om at ville modernisere Folkeuniversitet velkommen.

"Vi trænger til at få gjort noget afgørende ved vores struktur. Lige efter årtusindeskiftet fik vi en struktur med et folkeuniversitetsnævn, som er landsledelsen med fem administrative enheder, som omfatter de fire afdelinger og cirka 80 lokale komiteer. Det er et tungt administrationsapparat, som kan blive mere effektivt", siger Søren Eigaard.

Også rektor for Folkeuniversitetet i Aarhus Sten Tiedemann er positivt stemt overfor Kulturministeriets tiltag om at ville modernisere Folkeuniversitetet. Han sidder sammen med de andre administrative ledere af Folkeuniversitetet i den nedsatte arbejdsgruppe, som mødes første gang den 7. april.

"Lige som for alle andre offentlige institutioner gælder det for os om at være så tæt på deltagerne som muligt. Så ønsket om at decentralisere Folkeuniversitetet og skabe en mere effektiv organisation til gavn for deltagerne i hele landet er jo det vigtigste", siger Sten Tiedemann

150.000 deltagere om året
Folkeuniversitetet har eksisteret siden 1898 og har på landsplan i dag knap 150.000 deltagere hvert år. Universitetets aktiviteter hører under Folkeoplysningsloven og har til formål gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til den akademiske forsknings metoder og resultater og til at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

I arbejdsgruppens kommissorium fremgår det, at der skal fremlægges forslag til en mere decentral organisering af Folkeuniversitetet, der indebærer, at de mange afdelinger og Komitéstyrelse ikke længere skal referere til et folkeuniversitetsnævn eller andre overordnede organer, men i stedet fungere som selvstændige selvejende institutioner.

Følgende overvejelser bør ifølge kommissoriet indgå i arbejdsgruppens overvejelser med at decentralisere Folkeuniversitet:

  • Balancen mellem afdelingerne i universitetsbyerne og den frivillige folkeuniversitets virksomhed, - Diversitet i udbuddet (jf. folkeoplysningens princip om egen initiativret)
  • Organisering af en effektiv administration med rimelige administrationsomkostninger ensartede systemer og kontoplaner mv., så det lever op til de formelle krav.
  • Afdelingernes forhold til værtsuniversiteterne. - Koordinering på tværs af Folkeuniversitets enheder (forening, rektorkollegium eller lign.)
  • Model for fordeling af bevillinger
Økonomien bliver ikke beskåret
Sten Tiedemann tror ikke, der er lagt op til, at der i arbejdet også vil blive kigget på at skære i bevillingerne til Folkeuniversitetet. Det er i forvejen den mindst finansierede institution under Kulturministeriet, forklarer han. Bare 16 procent af de samtlige udgifter hos Folkeuniversitetet i Aarhus dækkes på Finansloven.

"Samlet set er Folkeuniversitetet i Danmarks finanslovsbevilling på lige knap 14 mio. kroner, og vi laver formidling for mere end 100.000 personer om året, så det kan ikke fås billigere end nu. Dette arbejde handler om at lave et serviceeftersyn af Folkeuniversitetet, og det bakker jeg da op om", siger Sten Tiedemann.

Heller ikke Søren Eigaard regner med, at arbejdsgruppen vil røre ved det bevilgede statstilskud. Han tror derimod, det bliver drøftet, om Folkeuniversitetets nævn skal afskaffes.

"Sker det, vil det betyde, at de enkelte lokale enheder i højere grad bliver selvstyrende, og det ligger jo i direkte forlængelse af arbejdsgruppens kommissorium om at komme med forslag til en decentralisering", siger Søren Eigaard

Det forventes at arbejdsgruppen har færdiggjort sit arbejdet i slutningen af maj måned.