Camilla Gregersen vil have kønsbarriererne ryddet af vejen, så flere kvinder får lyst til at vælge datalogi og de naturvidenskabelige fag.
09.05.2017
Nyhed

33 anbefalinger skal gøre Danmark til digital frontløber

Regeringens vækstpanel får støtte til sine forslag fra Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening. Næste skridt fra regeringens side bliver at omsætte forslagene til en konkret strategi.

Af Tobias Dinnesen
Danmark risikerer at blive sat af digitaliseringsfeltet, hvis vi ikke er fremsynede og indretter alt fra lovgivning til vores uddannelsessystem til at understøtte den store digitaliseringsbølge, som allerede er i gang på tværs af brancher og sektorer.

Sådan lyder det fra et digitalt vækstpanel, som tirsdag afleverede 33 konkrete anbefalinger til, hvordan man fra politisk hold bedst kan understøtte den digitale transformation.

Niels B. Christiansen, som er koncernchef for Danfoss og formand for vækstpanelet, forklarer, at panelets anbefalinger favner bredt, og at ambitionen er at udstikke en ambitiøs kurs, som skal udvikle og styrke Danmarks rolle som digital frontløber.

"Den digitale transformation er i fuld gang, og vi har et godt udgangspunkt i Danmark for at gribe mulighederne og udnytte vores digitale styrkepositioner. Men det kræver, at vi er proaktive, for hvis vi ikke handler hurtigt nok, risikerer vi at miste arbejdspladser og konkurrenceevne", siger han i en pressemeddelelse.

Teknologipagt skal engagere uddannelsesinstitutioner og virksomheder
Et af de konkrete forslag til, hvordan Danmark skal blive ved at være med i front for digitaliseringsbølgen, er etableringen af en såkaldt teknologipagt, som skal engagere de relevante interessenter fra uddannelsesinstitutioner til virksomheder og organisationer i arbejdet med at skabe digital vækst.

Målet bør være at opstille ambitiøse målsætninger for eksempelvis andelen af nyuddannede inden for STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) og IT-området. Samtidig skal pagten inddrage erhvervslivet mere i uddannelsessektoren på alle niveauer, skriver panelet i sin rapport.

Netop det ser uddannelses- og forskningsminister Søren Pind frem til at understøtte fra sin stol i ministeriet.

"Den digitale fremtid rummer mange muligheder, som vi skal være klar til at gribe. Vi skal være den mest teknologiparate befolkning med højt vidensniveau og stor fleksibilitet, så vi bedst kan gribe mulighederne. Her spiller et uddannelsessystem og forskning i verdensklasse en helt central rolle. Digitalt Vækstpanels anbefalinger er et vigtigt indspark i arbejdet med at fastholde os i den digitale front, og jeg glæder mig til at se nærmere på dem", forklarer han i en pressemeddelelse.

Teknologipagten er desuden sød musik i ørerne på Camilla Gregersen, Dansk Magisterforenings formand. Hun forklarer dog, at det nuværende fokus bør bredes endnu længere ud, hvis det står til hende.

"Dansk Magisterforening bakker op om en teknologipagt, hvor alle bliver klædt på til at anvende digitale og teknologiske løsninger. Vi står over for store forandringer, og her skal vi sætte os i førersædet. Vi kommer dog kun i mål, hvis vi medtænker hele uddannelsesfødekæden i diskussionen om digitalisering. En teknologipagt begynder ikke i folkeskolen; den begynder allerede på de professionshøjskoler, der uddanner og efteruddanner lærere til fremtidens folkeskole", siger hun.

Gevinsten ved digital transformation fordeler sig bredt

Det er desuden en glad Brian Mikkelsen, der i sin egenskab af erhvervsminister tager imod panelets rapport, som viser, at den digitale transformation kan give gevinster på i alt 87 mia. kr. fordelt på borgerne, virksomhederne, og samfundet.

Han forklarer, at han deler panelets ambitioner for at få alle danskere med på den digitale transformationsbølge.

"Nu er det regeringens tur til at gøre panelets vision til virkelighed. Derfor vil vi til efteråret lancere en samlet regeringsstrategi for Danmarks digitale vækst på baggrund af panelets anbefalinger", lover han.

Både vækstpanelet, de to ministre og Camilla Gregersen er enige om, at Danmark for tiden indtager en position i den absolutte verdenstop. Men ifølge rapporten vil Danmark allerede i 2020 falde fra sin nuværende 4.-plads til en 7.-plads, mens Danmark i 2025 vil være helt nede på en 17.-plads, hvis der ikke gøres noget nu.

Og netop derfor bør Danmark allerede nu reagere og bygge ovenpå sin nuværende førerposition, mener DM-formanden.

"Jeg synes, at målsætningen om, at alle skal have del i gevinsterne ved digitalisering, er særlig vigtig, for det handler om sammenhængskraft i samfundet. Derfor skal vi holde et vedvarende fokus på uddannelse, efteruddannelse og omskoling også for højtuddannede og specialister. Generelt skal vi højne ’STEM-kompetencer’ i befolkningen, så alle kan gennemskue statistik og have basalt kendskab til it og basal kodning. Og så er det oplagt at tænke tværfagligt - der kan godt tænkes fleksible relationer mellem fagene", mener hun.

SMV'erne skal tilføres digitale kompetencer
Utallige rundspørger og undersøgelser har vist, at der i de små og mellemstore virksomhederne (SMV'erne) er potentiale for at skabe en masse nye job, hvis de begynder at ansætte flere akademikere.

Netop SMV'erne er da heller ikke glemt i vækstpanelets rapport, som både vil give SMV'erne bedre adgang til test- og demonstrationsfaciliteter, ligesom de mange politiske erhvervsfremmeordninger skal have mere fokus på digitalisering. Samtidig foreslår panelet, at det gøres lettere for virksomhederne at søge om tilskud til fx digital omstilling fra det offentlige.

Camilla Gregersen kalder det "fornuftigt" at kigge nærmere på, hvordan man kan give netop denne sektor et digitalt løft, fordi den udgør en stor del af erhvervsstrukturen og beskæftiger mange.

"Her er det oplagt, at flere akademikere ansættes i mindre private virksomheder, så de kan skabe og drive udviklingen. Der er et stort jobpotentiale i at løfte teknologi- og vidensniveauet i fx servicesektoren, men det kommer ikke af sig selv. Her vil vi i DM gerne samarbejde med relevante brancheorganisationer om at skabe flere akademikerarbejdspladser, der kan løfte det faglige niveau på de mindre virksomheder", forklarer DM-formanden.

DM vil have kønsbarrierer ryddet af vejen
Selv om Camilla Gregersen ser positivt på en lang række af de tanker, som ligger bag vækstpanelets anbefalinger, så håber hun, at der også vil være fokus på at udrydde kønsbarriererne i uddannelsessystemet.

"Vi har et stort behov for at uddanne flere specialister, der kan udvikle og designe digitale og naturvidenskabelige løsninger. Her er der nogle kønsbarrierer, som vi skal finde løsninger på, så både kvinder og mænd kan udfolde deres talenter indenfor it og naturvidenskab. Helt grundlæggende skal vi ændre det kønsopdelte uddannelsessystem og arbejdsmarked, så flere kvinder får lyst til at vælge datalogi og de naturvidenskabelige fag", understreger hun.

Her under kan du se de seks anbefalinger, som vækstpanelet selv fremhæver som de mest centrale:
  1. Informatik som nyt obligatorisk fag i folkeskolen.
  2. Øget optag på digitale og tekniske uddannelser.
  3. Smidig regulering af nye digitale teknologier og forretningsmodeller.
  4. Etablering af et såkaldt hub (vækstmiljø) for internet-of-thing, kunstig intelligens og big data.
  5. Årligt digitaliseringstopmøde og en køreplan for Danmarks digitale udvikling.
  6. Styrket strategisk teknisk og digital forskning.
    Kilde: Udvalgte anbefalinger fra Digitalt Vækstpanel