14.06.2017
Nyhed

Forsker om Søren Pinds mailforbud: Det er en straffeaktion

Men uddannelsesministerens instruks om, at hans medarbejdere ikke må kontakte hinanden om søndagen, hilses velkommen af tillidsrepræsentant i ministeriet.

Af Thomas Bøttcher

Det har karakter af en symbolsk udmelding, når uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), i det han selv kalder en instruks, har forbudt medarbejderne i sit ministerium at sende mails og sms’er til hinanden om søndagen.

Det siger Janne Gleerup, arbejdslivsforsker ved Institut for Mennesker og Teknologi på RUC, til Avisen.dk

Hun mener, at forbuddet må være udtryk for nogle dybere problemer, der skal løses, og kalder Søren Pinds udmelding firkantet. 

”Når man laver en straffeaktion og forbyder mails om søndagen, så sidder folk og bliver dybt stressede over nogle problemer, de først må løse om mandagen”, siger forskeren, der også er medlem Dansk Magisterforenings hovedbestyrelse.  

Ifølge Mark Neumann, AC-tillidsrepræsentant i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, der hører under Uddannelsesministeriet, har medarbejderne imidlertid taget godt imod udmeldingen.

Men Mark Neumann forsvarer samtidig den fleksibilitet, som ministeriets akademiske ansatte har i arbejdet.

”Som udgangspunkt synes vi, det er et godt signal, han sender. Men samtidig ønsker vi jo stadigvæk en vis fleksibilitet i den måde, vi tilrettelægger vores arbejde på. Folk arbejder om søndagen for at få arbejde og privatliv til at hænge sammen. Så vi håber ikke, at han mener, at vi slet ikke må lave noget arbejdsrelateret om søndagen”.  

Han er uenig med Janne Gleerup i, at Søren Pinds forbud kan tolkes som en straffeaktion.

”Jeg tror ikke, at der er nogen som helst i styrelsen, der opfatter det som en straffeaktion. Vi oplever derimod, at det nogle gange går rigtig stærkt i vores systemer, og derfor er Søren Pinds udmelding om, at han synes, vi skal holde en hviledag, faktisk ret positiv. Det er jo et forsøg på at sætte en debat i gang om arbejdsmiljø, og det er vigtigt”.

Mark Naumann og de øvrige medarbejdere i styrelsen afventer nu ledelsens stillingtagen til Søren Pinds udmelding.