17.01.2017
Nyhed

Tusindvis af forskere protesterer over fyring af geo-professor

KU-rektor Ralf Hemmingsen har modtaget et protestbrev over fyring af geologi-professor Hans Thybo fra mere end 1500 danske og internationale forskere, der kræver fyringen trukket tilbage.

Af Louise Egholm Burcharth
1507.

Så mange forskere fra både Danmark og udlandet har underskrevet et protestbrev til Ralf Hemmingsen, rektor på Københavns Universitet, efter fyringen i november af Hans Thybo, der er en anerkendt professor i geofysik.

Underskriverne tæller tunge navne i det videnskabelige miljø. For eksempel Jan Philip Solovej, der er matematikprofessor, og Kirsten Drotner, professor i medievidenskab, som begge er medlemmer af Det Frie Forskningsråds bestyrelse - samt Eske Willerslev, der er dna- og evolutionsforsker og medlem af Københavns Universitets bestyrelse.

De mener, at fyringen er en knægtelse af professorens rettigheder og en alvorlig trussel mod den akademiske frihed.

Det skriver Weekendavisen fredag.

I protestbrevet kræver forskerne tilbagetrækning af fyringen, der fandt sted af to årsager. Den ene var, at han havde brugt sin private mailkonto til at sende arbejdsmails. Den anden var, at han havde forsøgt at presse en postdoc til i en arbejdspladsvurdering at skrive negativt om ledelsen, som professoren lå i konflikt med.

Men postdoc’en udtalte senere til det videnskabelige tidsskrift Nature, at han ikke var blevet presset af Hans Thybo. Og i en erklæring til de ansatte på Københavns Universitet har Ralf Hemmingsen ifølge Weekendavisen også oplyst, at brug af privat mail ikke i sig selv kan være grund til fyring.

Ralf Hemmingsen åbner op for plads til kritik af ledelsen, men siger til Weekendavisen, at han ikke kan gå nærmere ind i den konkrete sag.

”Jeg vil selvfølgelig svare på brevet, men der er grænser for, hvad jeg må sige om selve sagen, hvor fakultetet har truffet en afgørelse, som nu bliver drøftet mellem Moderniseringsstyrelsen og Magisterforeningen, der repræsenterer Thybo i sagen.”