Innovative og enestående præstationer skal frem over belønnes med karakteren +12, hvis det står til RUC-rektor Hanne Leth Andersen.
03.01.2017
Nyhed

RUC-rektor vil strømline karakterskalaen og belønne ekstraordinære præstationer

Den nuværende karakterskala, som bevæger sig over syv trin fra -3 til 12, bør ændres, så der ikke er unaturlige spring mellem karaktererne, ligesom karakteren +12 bør indføres, mener Hanne Leth Andersen, som er rektor på Roskilde Universitet.

Af Tobias Dinnesen
Den nuværende karakterskala belønner ikke i tilstrækkelig grad ”den helt særlige præstation”, ligesom den ikke er sammensat på en måde, så det er let at udregne et retfærdigt gennemsnit af de studerendes karakterer.

Sådan lyder det fra Hanne Leth Andersen, der er rektor på Roskilde Universitet (RUC) og desuden er sat i spidsen for det udvalg, der skal komme med et oplæg til ny national sprogstrategi.

Før jul angreb hun i et debatindlæg den nuværende karakterskala for at opdrage de studerende til, at en god præstation er en fejlfri præstation, hvilket ifølge RUC-rektoren samtidig devaluerer selvstændighed og nytænkning.

Derfor foreslår hun, at man indfører en skala, der går fra 0-12 på alle lige tal, fordi det vil gøre det lettere at udregne et gennemsnit.

”Som det er i dag, er det uhensigtsmæssigt med det store spring mellem karaktererne, f.eks. 10 og 7. Det betyder, at nogle karakterer straffer mere end andre. Det kan blive en uforholdsmæssig stor straf at få 7 i stedet for 10, fordi det har så stor betydning for det gennemsnit, som der netop bliver lagt så stor vægt på herhjemme”, siger Hanne Leth Andersen til Berlingske.

Det supergode 12-tal skal belønnes med karakteren +12

Udover at fjerne de, ifølge Hanne Leth Andersen, ulogiske forskelle i springene mellem karaktererne, som den nuværende skala giver, vil hun også belønne de kreative studerende.

Helt konkret vil hun indføre +12 som en karakter, der undtagelsesvist kan gives for den sublime præstation – på samme måde som man kendte det fra 13-tallet, som blev udfaset sammen med den gamle karakterskala 2007.

Dengang kunne man nemlig sondre mellem det såkaldt gode 12-tal og det supergode 12-tal ved at give enten 11 eller 13 på den gamle skala.

”Det ville vi kunne med +12 for det enestående og innovative bidrag”, forklarer Hanne Leth Andersen til Berlingske.

Hverken uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) eller undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil gå nærmere ind i diskussionen af Hanne Leth Andersens forslag. I et skriftligt svar til Berlingske kalder Søren Pind dog forslaget interessant, men fastholder samtidig, at skalaen er ved at blive evalueret, hvilket han afventer resultatet af.