11.01.2017
Nyhed

Røde Kors afskediger 200 ansatte

Opbremsningen af asylansøgere herhjemme har fået Røde Kors til at lukke flere asylcentre og afskedige 200 ansatte. Det er fortrinsvis personale ude på selve centrene, der har mistet arbejdet.

Af Martin Ejlertsen
Antallet af asylansøgere i Danmark er faldet markant. Det har fået direkte konsekvenser for medarbejdere ansat i Røde Kors' asylafdeling. Den humanitære hjælpeorganisation har nemlig afskediget 200 ansatte og har derudover gennemført væsentlige vilkårsændringer for 48 ansatte.

"Årsagen til afskedigelserne er, at asylantallet er faldet markant. Så vi har lukket flere centre og måttet lave justeringer derefter”, siger chef for asylafdelingen i Røde Kors Anne la Cour Vågen til Magisterbladet.

I seneste ombæring har Røde Kors lukket fire centre på Djursland, et center på Samsø og et i Roskilde. Kapaciteten er desuden blevet sænket på en række andre centre, så der er færre pladser.

Anne la Cour Vågen forklarer, at Røde Kors er vant til at skalere op og ned i antallet af ansatte, fordi asyltallet hele tiden kan ændre sig.

"Som organisation er Røde Kors derfor også gearet til både at ansætte og afskedige ansatte i større og mindre grad", siger asylchefen.

Markant overgang
Overgangen fra 2014 til 2016 var dog alligevel meget markant. Fra en voldsom tilstrømning af asylansøgere til en markant nedgang i antallet.

I 2014 og ind til i starten af 2016 var der stor stigning i antallet af asylansøgere til Danmark. Ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet søgte i alt 6.072 personer asyl i Danmark i løbet af det seneste år, mens tallet i 2015 var 21.000.

Senest er ansøgertallet dog nærmest helt stoppet. 55 personer søgte asyl i Danmark i perioden 28. december 2016 til 3. januar 2017. Denne op-og-ned-udvikling har også fået direkte indflydelse på medarbejdersituationen i Røde Kors.

"Det er den største afskedigelsesrunde i mine seks år som chef i Røde Kors. Men antallet af afskedigelser har været af den størrelsesorden, fordi asylantallet har udviklet sig så markant op og senest ned igen herhjemme", siger Anne le Cour Vågen.

Hun forklarer, at Røde Kors har afskediget medarbejdere indenfor alle fagområder. Det gælder både sygeplejersker, sundhedsplejersker, tekniske og praktiske ansatte på centrene, skolelærere og pædagoger, jurister og administrativt personale på hovedkontoret.

"Vi er en harmonikaorganisation, der følger nogle nøgletal. Vi favner meget bredt, og alle faggrupper bliver derfor også ramt, når der sker så stor nedskæring i staben af medarbejdere", siger Anne le Cour Vågen.

Slut med nye ansættelser
I afskedigelsesrunden er det relativ få akademikere, der typisk er ansat i stabsfunktioner på hovedkontoret, er blevet ramt. Der er tale om fem personer.

Det fortæller Tsovinar Khachatrian, som er HR udviklingskonsulent i Røde Kors og desuden tillidsrepræsentant for medlemmer af Dansk Magisterforening og Djøf.

Hun forklarer, at mens antallet af stillingsopslag i Asylafdelingen boomede på Røde Kors’ hjemmeside for bare et år siden, er der i dag ganske få ledige job i organisationen.

"Der sker stort set ingen nye ansættelser i Røde Kors asylafdeling lige nu. Det skyldes faldet i antallet af asylansøgere og fordi nogle af centrene ikke er fyldt op nu. Belægningstællerne er afgørende for, hvor mange ansatte der kan være i Røde Kors asylafdeling", fortæller Tsovinar Khachatrian.