27.01.2017
Nyhed

OEDC: Norden har indrettet sit arbejdsmarked bedst

I samme uge, som blandt andre DM advarede om, at der var lagt en bombe under aftalesystemet, blev den nordiske model rost til skyerne af OECD.

Af Pernille Siegumfeldt

Danmark og Norge ligger i top, hvad enten man ser på beskæftigelse, indkomst, lighed, social sikkerhed eller kvaliteten af arbejdsmiljøet.

Det bør give andre lande anledning til at overveje, om den nordiske model skal være deres mål med arbejdsmarkedspolitikken.

Sådan lyder opfordringen fra Mark Pearson, som er vicedirektør i OECD´s afdeling for beskæftigelse og arbejdsmarked.

Hans udtalelse kommer på baggrund af et større analysearbejde i OECD, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling. I analysen undersøger OECD  jobkvaliteten på tværs af lande og ud fra forskellige parametre som fx løn, inklusion, nedslidning og beskæftigelse.

Tættest på et internationalt ideal
Det bemærkelsesværdige i analysen er, at de nordiske lande klarer sig godt på alle de målte parametre, mens de øvrige lande kun klarer sig godt på enkelte områder. Det skriver FTF på sin hjemmeside.

”Nogle af grundelementerne i den nordiske arbejdsmarkedsmodel er ved at blive anerkendt som noget af det tætteste, vi kommer på et internationalt ideal lige nu”, siger vicedirektør Mark Pearson til FTF.

Den fornemme ros kommer i samme uge, som DM og de øvrige fagforbund blev rystet af en kendelse i Faglig Voldgift. Kendelsen gav SKAT medhold i, at det var ok at fratage de ansatte deres kutymemæssige fridage, uden at der havde været en forudgående forhandling mellem arbejdsgiverne i Moderniseringsstyrelsen og personaleorganisationerne.

Vi saver den gren over, vi sidder på
Camilla Gregersen, DM´s formand, kaldte på Magisterbladet.dk kendelsen for ”en bombe under aftalesystemet”. Hun frygter for de langsigtede konsekvenser, også for statens øvrige ansatte, og mener, at sagens udfald er med til at kridte banen meget hårdt op forud for forhandlinger om overenskomst på det offentlige område i 2018.

FTFs formand Bente Sorgenfrey var inde på noget af det samme i sin kommentar til OECD´s analyse:
”De sidste års reformer af både kontanthjælps- og dagpengesystemet har svækket den danske arbejdsmarkedsmodel, og det er paradoksalt, at mens verden roser os, så saver vi selv den gren over, vi sidder på”, siger Bente Sorgenfrey.

"Kortsigtede besparelser må ikke friste os til at save i grundpillerne under et velfungerende arbejdsmarked. Security er en central del af flexicurity-modellen, og det lader mange politikere til at have glemt", uddyber Bente Sorgenfrey.

OECD kommer  i 2018 med en ny jobstrategi, der indeholder generelle arbejdsmarkedsanbefalinger for alle 35 OECD-lande.