11.01.2017
Nyhed

Den frie socialforskning truet af fusion

Fusion mellem forskningsinstitutionerne SFI og KORA vil begrænse den frie forskning på socialområdet. Det mener eksperter og Rådet for Socialt Udsatte efter at have set regeringens lovudkast.

Af Martin Ejlertsen
Sammenlægningen af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) vil svække den frie forskning på socialområdet.

Det vurderer eksperter og Rådet for Socialt Udsatte, som har set det lovudkast fra regeringen, der skal effektuere sammenlægning af de to forskningsinstitutioner i år. For sammenlægningen fjerner ambitionen om grundforskning fra formålsparagraffen. Det skriver Information.

"En af konsekvenserne af ikke at skulle udføre forskning motiveret af ny erkendelse kan blive, at vi ikke vil se de store gennembrud i forskningen på det sociale område", siger Peter Munk Christiansen, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet og formand for Det Frie Forskningsråd til Information.

"I stedet vil man skabe viden, som man kan bruge i kommuner, regioner og den praktiske virkelighed. Det er jo et helt legitimt politisk ønske, men principielt synes jeg, det er en kedelig begrænsning for en forskningsinstitution", siger Peter Munk Christiansen. 

Ikke motiveret af ny erkendelse
Sammenlægningen af SFI og KORA blev aftalt i forbindelse med finansloven for 2017. Den skal efter planen medføre en besparelse på 10 millioner kroner årligt.

Dengang skrev Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse, at besparelsen ikke ville berøre de »kernefaglige aktiviteter i de to institutioner«, og at "den nye institution vil få til formål at forske i og analysere på både SFI og KORAs nuværende arbejdsområder".

Men af regeringens lovudkast fremgår det, at det nye center ikke skal:

"udføre forskning, som alene er motiveret af ny erkendelse«, og »mere grundlæggende forskning vil kun blive udført, hvis det har en konkret anvendelse i centrets øvrige virke".

Nedprioritering

Lovforslaget betyder en nedprioritering af de frie socialforskning. Det mener Heine Andersen, der er professor emeritus i sociologi på Københavns Universitet.

"Det er bekymrende, også fordi SFI i forvejen er trængt på den frie forskning. Det her er endnu et skridt i retning af, at forskning skal være til anvendelse for myndighederne, mens den mere grundlæggende forskning om for eksempel social mobilitet eller ulighed får det svært”, siger Heine Andersen. Han mener, at det i det større billede har stor betydning, fordi også universiteternes grundforskning skrumper ind.

"Så det her er en brik i et billede, hvor den mere erkendelsesorienterede forskning skrumper", siger Heine Andersen.

Deler bekymringen
Formanden for Rådet for Socialt Udsatte, Jann Sjursen, deler bekymringen.

"Jeg kan godt være bekymret for, om hele det socialpolitiske område bliver noget udsat i den her konstruktion. Man kan godt blive i tvivl om, hvorvidt den viden, vi indtil nu har fået om sociale forhold og levevilkår fra SFI, stadig vil blive prioriteret i det nye center", siger Jan Sjursen.