22.02.2017
Nyhed

Søren Pind om filosofikum: Andre studieelementer skal ud

I et interview forsikrer den nye uddannelsesminister, at hans tanker om filosofikum ikke bliver ved snakken. Og det indebærer fravalg: "Der skal være fag, der ikke længere er der", siger Søren Pind.

Af Thomas Bøttcher

Venstrepolitikeren Søren Pind er kendt for stærke holdninger. ”Værdikrigeren”, som den nye uddannelses- og forskningsminister også kaldes, har da også i løbet af kort tid sendt stærke signaler i uddannelsesdebatten.

I et nyt interview med bladet Forskerforum fortsætter han takterne og erkender samtidig, at mere dannelse på universiteterne i form af en konkret genindførelse af filosofikum vil ske på bekostning af nuværende elementer i uddannelserne.

”Indrømmet og det er en central prioritering. ’Dannelse’ skal ikke bare ovenpå de nuværende studier, det skal ind i stedet for andre studieelementer. Der kan være fag, som ikke er der længere, og det går jo ikke ud over kvaliteten af de tilbageværende fag. Og det, som udgår, må kandidaterne så lære sig selv”.

Virkelighedsfjern minister

Men dermed taler Søren Pind stik imod en udvikling, som ikke mindst universiteterne har gennemgået de seneste mange år, og som har betydet en øget fagspecialisering, påpeger Forskerforum og henviser til et kritisk debatindlæg i Universitetsavisen af historikeren Jes Fabricius Møller

Han kalder Søren Pinds tanker ude af trit med virkeligheden.

”Jeg er glad for, at jeg ikke sidder i mit fags studienævn og skal udpege de dele af bacheloruddannelsen i historie, der kan undværes for at skabe plads til ministerens forslag”.

”Det vil betyde, at fremtidens sygeplejersker, filologer eller jurister vil have modtaget mindre undervisning i henholdsvis sygepleje, filologi og jura, hvis filosofikum genindføres. Inden for rammerne af den nuværende uddannelsespolitiske trylle-logik, vil man aldrig få nogen med ansvar til at indrømme, at det indebærer en kvalitetsforringelse, men det gør det altså”, skriver Jes Fabricius Møller i Universitetsavisen.

Ingen fiks ide

Søren Pind insisterer dog i Forskerforum på, at han tanker om filosofikum ikke blot er en fiks ide.

”Jeg regner da absolut med at komme med konkrete initiativer, hvad angår dannelsesaspektet og filosofikum. For det første er universitetsloven ikke forligsbelagt, for det andet er ideen positivt modtaget af alle politiske partier”, lyder det fra ministeren.

At han ikke har et klart udtænkt koncept for et nyt filosofikum klar, fremgår dog også af interviewet.

”Lige nu kan jeg ikke præcisere, hvordan noget filosofikum indføres i praksis; ikke andet end jeg vil sætte nogle kloge personer sammen om, hvordan det kan gøres, ikke bare på universiteterne, men også i professionsuddannelserne”.