20.02.2017
Nyhed

Magistre er mindre ramt af udbetalings-strid mellem pensionsselskaber og kommuner

Politiken har i en artikelserie dokumenteret, at en række syge borgere har oplevet at blive trukket i deres offentlige ydelser, fordi kommunerne modregner deres forsikring mod tabt erhvervsevne i den ydelse, de får af kommunen. Magistre og psykologer rammes mindre af den udskældte praksis.

Af Tobias Dinnesen
En række kommercielle pensions- og forsikringsselskaber har sat foden ned overfor de danske kommuner, som – i øvrigt med afsæt i gældende lovgivning – modregner de penge, som syge borgere får af deres pensions- og forsikringsselskaber som forsikring mod tabt arbejdsevne, i de ydelser, som borgerne modtager fra kommunen.

Det har fået pensionsselskaberne til at gøre oprør mod, at kommunerne bruger syge borgeres private forsikringer mod tabt arbejdsevne til at finansiere deres levegrundlag, mens de er i gang med et ressourceforløb for at forsøge at få dem i arbejde eller i gang med en uddannelse. Selskaberne er især oprørte over modregningen, fordi pointen med forsikringerne netop er, at pengene fra pensionsselskaberne skal komme ovenpå eventuelle udbetalinger fra det offentlige for at opretholde et vist levegrundlag.

Men selv om de kommercielle pensionsselskaber gør oprør, så er MP Pension, som er pensionskasse for magistre og psykologer, ikke på samme måde udfordret af reglerne på området, forklarer Kenneth Petersen, som er markeds- og kundechef i MP Pension.

Her er pensionskassen nemlig medlemsejet, og medlemmerne har derfor selv været med til at definere, hvor finmasket sikkerhedsnettet skal være. Og modsat de mere gængse forsikringer mod tabt arbejdsevne hos andre pensionsselskaber, så er det i MP Pension nok, at et medlem mister evnen til at varetage et magisterjob, og ikke i ethvert erhverv, som andre pensionskasser kræver.

”Hos os opererer vi med det, der hedder faginvaliditet. Så hvis du har mistet din arbejdsevne helt eller delvist som magister, kan du godt få ydelsen udbetalt fra os uden at få noget fra kommunen, endsige søge hos kommunen”, fortæller Kenneth Petersen og forklarer, at han har kendskab til flere medlemmer af pensionskassen, som blot modtager penge fra MP Pension for at slippe for at blive udsat for fx et ressourceforløb.

MP Pension modregner sine ydelser i de penge, du selv tjener
Markeds- og kundechefen forklarer dog, at pensionskassen fra 1. januar 2017 har været nødt til at ændre lidt på sine regler for at kunne tilbyde et tidssvarende produkt til de medlemmer, som fx har et fleksjob.

Her er MP Pension endt på en løsning, hvor de første 50.000 kr., som man tjener ved siden af sin invalidepension, ikke modregnes i de penge, man får udbetalt af pensionskassen.

Derfra modregner pensionskassen 50 øre for hver krone, som et medlem selv tjener. Til gengæld er man dækket fra den dag, man mister sin arbejdsevne og frem til den dag, man ellers var gået på pension. For at få halv invalidepension udbetalt skal man have mistet 50 procent af sin evne til at arbejde og bruge sine kompetencer som magister, skal man have fuld invalidepension udbetalt, skal man dog blot have mistet 2/3 af sin magisterarbejdsevne.

”Vi har indført modregningen fra 1. januar for at have et tilbud til de af vores medlemmer, som eksempelvis har et fleksjob, men stadig modtager invalidepension for tabt arbejdsevne. Det er nødvendigt for at kunne kombinere det med at kunne arbejde så meget som muligt som magister, hvis man stadig kan arbejde på fx halvtid. Det er ret væsentligt”, understreger Kenneth Petersen