02.02.2017
Nyhed

Fyret KU-professor søger chefstilling på norsk universitet

Selv om den langstrakte tvist mellem den fyrede geologi-professor, Hans Thybo, og hans nu tidligere arbejdsplads, Københavns Universitet, stadig ikke er løst, så har den internationalt anerkendte forsker netop søgt en stilling som institutleder på Universitetet i Bergen.

Af Tobias Dinnesen
Han har tiltrukket mere end 140 millioner kroner i eksterne forskningsmidler til Københavns Universitet (KU), men for tiden står han midt i en speget fyringssag med KU, hvor parterne angiveligt stadig forhandler om en løsning.

Alligevel ligger den internationalt anerkendte geologiprofessor, Hans Thybo, langt fra på den lade side. Således skulle han have søgt et job som institutleder på Institutt for Geovitenskap på Universitetet i Bergen. Det skriver universitetets uafhængige blad, På Høyden.

Overfor bladet bekræfter geologiprofessoren, der sammen med sin fagforening, Dansk Magisterforening, fortsat kører en sag mod KU, at han har søgt stillingen på det norske universitet.

"Jeg kender Institutt for geovitenskap som et godt og velfungerende institut, som leverer god forskning, og som har en lang række aktiviteter, som matcher mine interesser. Instituttet har en god portefølje, som jeg gerne vil bidrage til at udvikle", siger han til bladet og forklarer, at hvis han får jobbet, vil han arbejde for at sikre, at instituttet har en solid bredde, og at de enkelte fag udvikler sig på en fremadskuende måde.

Speget fyringssag
Hans Thybo blev i første omgang fyret af Københavns Universitet, fordi han angiveligt skulle have opført sig illoyalt over for universitetsledelsen ved, mente universitetet, at opfordre en egyptisk post.doc. til at kritisere ledelsen i en APV (arbejdspladsvurdering, red.). KU baserede angiveligt en stor del af sine anklager på en bestemt mail, som geologiprofessoren skulle have sendt til den egyptiske post.doc.

Siden har den egyptiske forsker bl.a. over for det anerkendte videnskabelige tidsskrift, Nature, afvist, at han følte sig presset af Hans Thybo til at kritisere ledelsen Institut for Geovidenskab og Natuforvaltning på KU.

I interviewet med På Høyden kan Hans Thybo heller ikke helt holde sig fra at kritisere KU's ledelse for at have fyret ham.

"Jeg går ind for åbenhed, dialog og fri diskussion. Desværre må man sige, at det er det modsatte af, hvad ledelsen på KU har bedrevet. Jeg forstår ikke, at man kan være bekendt at bruge usande beskyldninger til at skille sig af med folk. Det mener jeg ikke hører hjemme på universitetet", siger Hans Thybo til det norske universitetsblad.

"Set udefra virker hele sagen lidt absurd", spørger bladet:


"Ja, og sådan opleves den også. Men min advokat har rådet mig til at ikke at sige så meget om den offentligt, så jeg tror ikke, at jeg vil uddybe det nærmere", svarer han og fortæller desuden, at KU angiveligt vil diskutere sagen med Thybo og hans advokat "i denne uge".

Historien melder ikke noget om, hvornår det norske universitet eventuelt har tænkt sig at indkalde ansøgerne til samtale, men ansøgningsfristen er allerede blevet forlænget én gang, da der før jul blot var kommet to ansøgninger - herunder ansøgningen fra Hans Thybo. Da fristen udløb igen den 22. januar havde universitetet modtaget to nye ansøgninger, så der nu er fire ansøgere til stillingen. To af dem er danskere, mens en tredje, Irina Artemieva, som er uddannet i Rusland, er en af Hans Thybos tidligere kollegaer på KU.