05.12.2017
Nyhed

7 udenlandske forskere er politianmeldt for deres arbejde

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har de seneste to år politianmeldt en række udenlandske forskere, der ikke har haft papirarbejdet i orden. "Vi har brug for en mindre paranoid lovgivning", siger DM-formand.

Af Troels Kølln

Staten har politianmeldt otte udenlandske forskere i 2017. Det viser en aktindsigt, Magisterbladet har fået hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Siri, der sammen med Udlændingestyrelsen er ansvarlig for at håndtere opholdstilladelser til udlændinge.

Tre forskere er blevet anmeldt i 2016, fire i 2017, oplyser Siri, der har manuelt gennemgået samtlige af styrelsens sager siden 1. januar 2016. Tallet dækker ikke over privatansatte forskere. Alle forskerne er fra lande uden for EU og har overtrådt reglerne for bijob. Det er for eksempel sket i forbindelse med vejledning af ph.d.-studerende, censorarbejde og oplæg for offentlige myndigheder.

Magisterbladet havde også spurgt, hvor ofte Siri anmelder de arbejdsgivere, der har ansat forskerne og dermed også overtrådt loven. Det tal har Siri afvist at oplyse.

"Det er håbløse forhindringer, lovgivningen har sat op for de udenlandske kolleger fra ikke-EU lande. Vi har brug for, at deres viden kommer i spil – det skal der ikke være barrierer for, og de skal slet ikke have bøder og forbud mod at formidle deres viden udenfor deres arbejdsplads. Tænk, hvad vi går glip af i vidensformidling ved at være så restriktive", siger Camilla Gregersen, formand for DM.

Både udlændingeminister Inger Støjberg (V) og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) har tidligere lovet at ændre reglerne - dog uden at blive mere konkrete. Og den ændring kan kun komme for langsomt, mener Camilla Gregersen.

"Vi har brug for en mindre paranoid lovgivning, hvor forskere kan udføre deres arbejde uden restriktioner – de skal ligestilles fuldstændig med deres danske og EU-kolleger", siger hun.

Dansk Folkeparti afviser umiddelbart over for DR at gå med til regelændringer.

”Når du kommer Danmark, så skal du overholde reglerne. Man kunne argumentere for, at har man en lang og fin uddannelse, så kan man bedre forudsætninger for at sætte sig ind i lovgivning, så det er udgangspunktet herfra”, siger udlændingeordfører Martin Henriksen til DR.

LÆS OGSÅ: Udenlandske forskere bliver meldt til politiet

Tidligere på måneden kom det frem i Politiken, at blandt andre den amerikanske professor Brooke Harrington, der forsker i skatteunddragelse, er blevet politianmeldt for at holde oplæg for Skat og Folketingets Skatteudvalg.

Hun kan forvente at få en bødestraf. Hun havde nemlig ikke ansøgt Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Siri, om en særlig tilladelse til at holde oplægget uden for sin arbejdsplads, CBS.

Reglerne for udenlandsk arbejdskraft har medført problemer for ansatte på i hvert fald fire af landets universiteter. Blandt andet har CBS oplevet problemer med udenlandske forskeres arbejde som ph.d.-vejledere, ligesom Aalborg Universitet kan miste adgangen til den såkaldte fasttrack-ordning, fordi en forsker ikke har haft en korrekt arbejdstilladelse.

Det har før været skrevet, at de politianmeldte forskere risikerer at miste deres arbejdstilladelse. Det er dog ikke korrekt. Sir oplyser til Magisterbladet, at der i udlændingeloven ikke er hjemmel til at inddrage en opholds- og arbejdstilladelse på erhvervsområdet som følge af ulovligt arbejde.

Se den fulde aktindsigt her (pdf).

Opdatering: Siri har den. 14 december 2017 korrigeret antallet af anmeldte forskere fra 8 til 7.