Søren Laursen fra LGBT Danmark er begejstret for regeringens nye planer på området.
17.08.2017
Nyhed

Regeringen vil skabe mere åbenhed om LGBTI-personer på arbejdsmarkedet

Regeringen lancerer handleplan på LGBTI-området med større fokus på tryghed og åbenhed. Ligestillingsministeren får den koordinerende rolle. ”På høje tid”, siger formand for LGBT Danmark.

Af Farhiya Khalid
I forbindelse med Copenhagen Pride Week har regeringen offentliggjort, at den vil lancere en handleplan på LGBTI-området.

Formålet er, ifølge pressemeddelelsen, at forsøge at forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBTI-personer. Ligestillingsminister Karen Ellemann får det koordinerende ansvar for området på tværs af regeringen.

”Jeg er stolt og glad over at skulle koordinere og stå i spidsen for arbejdet med en handlingsplan på området”, siger Karen Elleman.

Et andet vigtigt indsatsområde er at fremme øget åbenhed omkring seksuelle minoriteter på det danske arbejdsmarked, og homofobi og transfobi skal bekæmpes.

I 2016 foretog Epinion en undersøgelse for LO, FTF og Akademikerne, hvor 40 procent af de adspurgte bøsser, lesbiske, biseksuelle og transkønnede svarede, at de slet ikke eller kun i mindre grad var åbne om deres seksualitet og kønsidentitet og dermed også deres familie- og privatliv på arbejdspladsen.

LGBT Danmark: ”På høje tid”

Søren Laursen, der er formand for LGBT Danmark, er begejstret for regeringens nye planer på området.

”Det er på høje tid. Vi kan se, at der er problemer på arbejdsmarkedet, og derfor er vi helt enige med ministeren, at det er et af de steder, hvor der skal gøres en indsats. Det er vigtigt at føle, at man åbent kan dele sin kønsidentitet og seksualitet med sine kollegaer. Det er en del af vores liv og en del af det at skabe sig et godt arbejdsliv”, siger Søren Laursen.

Søren Laursen forklarer, at LGBT Danmark har udviklet en værktøjskasse kaldet ’empatisk arbejdsmarked’, som han håber ministerierne vil anvende i kampen for bedre arbejdsvilkår for LGBTI-personer.

”Vi har udarbejdet undervisningsmateriale til ledelser, HR og tillidspersoner, hvor der også medfølger måleredskaber, så man kan følge udviklingen på den enkelte arbejdsplads. Man kunne eventuelt starte med at se på ministerierne selv”, siger Laursen.

Ligestillingsminister Karen Ellemans nye koordinerende ansvar på tværs af regeringen begejstrer også formanden for LGBT Danmark.

”Der har ikke eksisteret en koordinerende minister på området før. Vi har efterspurgt det hos flere statsministre og fået afslag. Før lå vores område spredt rundt under forskellige ministerier, og det gjorde, at vi havde sager, der faldt mellem to stole. Det er stort, at det endelig lykkedes, for det løser et strukturelt problem”, siger han.