"Forhåbentligt vil færre nyuddannede unge på arbejdsmarkedet føle sig stressede, når de kan holde ferie det første år".
24.08.2017
Nyhed

Nyuddannede kan få ret til ferie med løn det første år

Ferielovsudvalget er kommet med sine anbefalinger til ny ferielov og foreslår at ændre ferieloven, så nye på arbejdsmarkedet også kan holde ferie med løn det første år i job.

Af Anna Dalsgaard
Det skal være muligt for nyuddannede at holde ferie med løn, selv om de ikke har haft mulighed for at optjene retten til ferie med løn, mens de har været under uddannelse.

Sådan lyder et af de centrale forslag fra ferielovsudvalget, som netop har afleveret sine anbefalinger til en ny ferielov.

Helt konkret foreslår udvalget, at alle lønmodtagere fremover skal optjene og afvikle ferie på samme tid i modsætning til i dag, hvor man optjener ferie i kalenderåret januar-december, men først kan holde den optjente ferie fra 1. maj året efter

Hvis forslaget bliver vedtaget, betyder det, at blandt andet nyuddannede kan holde ferie med løn allerede det første år på arbejdsmarkedet. I dag kan de risikere at vente op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie.

Ferie giver mindre stress
DM’s formand er rigtig glad for, at det ser ud til at lykkes at sikre betalt ferie for de nyuddannede. De har nemlig haft helt urimelige vilkår hidtil, mener hun. 

”Lovændringen vil forhåbentligt betyde, at færre nyuddannede unge på arbejdsmarkedet vil føle sig stressede, og det har været et af vores argumenter. Nyuddannede, der ofte har en stram økonomi, har ikke afholdt ferie som andre på arbejdspladsen. Og manglende ferie er en faktor, der har betydning, når det gælder stress”, siger Camilla Gregersen, som kalder det et vigtigt skridt for både de unge og arbejdsmarkedet generelt, at arbejdsmarkedet parter og regeringen på den her måde tager hånd om nogle af de stressproblemer, som især rammer unge under 35. 

Hun håber samtidig, at Folketinget vil tage hånd om den udfordring, som lovændringen giver i forhold til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvor finansieringen skal findes. 

”Feriepenge skal bruges af dem, der har optjent dem, men det ændrer ikke på, at vi som samfund så må finde andre måder at sikre ferie for dem, der har en svær økonomi”, siger hun.

Den danske model har vist sit værd
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er også glad for, at det er lykkedes arbejdsmarkedets parter at nå til enighed om en ny ferieordning til gavn for både lønmodtagere og arbejdsgivere, og som samtidig lever op til Danmarks internationale forpligtelser i forhold til EU-retten.

”Det er et resultat, der fortjener stor anerkendelse og respekt. Den danske model har endnu engang bevist sit værd”, siger han i en pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet og har allerede indkaldt Folketinget til forhandlinger om en ny ferielov. 

”Da det er arbejdsmarkedets parter, der samlet står bag forslaget, både håber og forventer jeg, at der vil være politisk opbakning”, siger han.

Nuværende lov er i strid med EU-retten
Ferielovsudvalget blev nedsat af den tidligere V-regering i august 2015. Baggrunden var blandt andet, at EU-Kommissionen vurderede, at den danske ferielov grundlæggende er i strid med EU-retten. Det skyldes netop, at reglerne om forskudt ferie betyder, at nye på arbejdsmarkedet i dag skal vente op til 16 måneder, før de kan holde betalt ferie.

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, og formand for udvalget er forhenværende højesteretspræsident Børge Dahl.