14.08.2017
Nyhed

Dom spænder ben for udflytningsplaner

183 kilometers statslig udflytning af en regnskabsmedarbejders arbejdsplads er blevet dømt i strid med ansættelseskontrakten. Nu kan det blive mere besværligt for staten at flytte arbejdspladser til provinsen.

Af Farhiya Khalid
Regeringens plan om at udflytte statslige arbejdspladser til provinsen går ikke helt som planlagt. En regnskabsmedarbejder fra Statens Administration fik i sidste uge rettens ord for, at det var i strid med hendes ansættelsesvilkår, at hun skulle køre 183 kilometer på arbejde. Det skriver Politiken.

Medarbejderens arbejdsplads blev flyttet fra Viborg til Hjørring og var et led i statens udflytning af omkring 3900 arbejdspladser. Sagen kan have betydning for mange andre statslige ansatte, fordi regnskabsmedarbejderen var ansat indenfor et såkaldt bredt ansættelsesområde, skriver Politiken.

Det betyder, at hendes kontrakt ikke angav, hvor i landet hendes arbejdsplads hørte hjemme. Derfor kan dommen have konsekvenser for statens fremtidige udflytningsplaner, udtaler flere jurister på området.

”Det er en advarsel til statslige arbejdsgivere om, at man ikke uden videre kan gå ud fra, at man kan foretage den slags flytninger uden at lave en vurdering af, om det er en væsentlig ændring af medarbejderens ansættelsesvilkår, også selv om der er tale om en ansat med et bredt ansættelsesområde«, siger Jens Kristiansen, der er professor ved København Universitets Juridiske Fakultet til Politiken.

Praksis på området lige nu er, at staten kun laver en vurdering af, om en flytning er en vigtig ændring eller ej, når staten udflytter en medarbejder, hvis arbejdsplads er fast angivet. Men nu er staten begyndt at skrive et bredt ansættelsesområde ind i nærmest alle nye ansættelseskontrakter, oplever fagforeningen HK, der førte sagen mod Statens Administration.

Udflytning kan blive dyrere end forventet
Advokat Karen-Margrethe Schebye, der tidligere har ført sager for HK, mener derfor, at denne sag kan have betydning for kommende udflytninger af statslige arbejdspladser.

”Dommen vil betyde, at staten nu i alle sager skal foretage en helt konkret vurdering af den enkelte ansattes situation og finde ud af, om en flytning udgør en væsentlig ændring eller ej”, siger Karen Margrethe Schebye til Politiken.

Den nye dom risikerer at gøre den statslige udflytning af arbejdspladser dyrere end hidtil forventet. Forskellen på om en statslig arbejdsplads bliver nødt til at opsige en medarbejder, eller om medarbejderen tvinges til at sige op gør nemlig en forskel på, om medarbejderen har ret til løn under opsigelse, fratrædelsesgodtgørelse og dagpenge.

Moderniseringsstyrelsen og statens advokat overvejer for tiden, om afgørelsen ved Retten i Randers skal ankes, oplyser innovationsminister Sophie Løhde til Politiken.