03.04.2017
Nyhed

Statsansatte fastholder opsagt samarbejde med staten

Samarbejdet mellem de statsansatte og Moderniseringsstyrelsen og innovationsminister Sophie Løhde (V) vil ikke blive genoptaget, før arbejdsgiveren ændrer adfærd. Det blev afgjort på et møde mandag, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) holdt med 52 faglige organisationer på det statslige område på vegne af de statsansatte.

Af Martin Ejlertsen
Moderniseringsstyrelsen skal ændre sin adfærd. Og innovationsminister Sophie Løhde (V) skal anerkende, at hun er minister for ikke bare de statslige arbejdsgivere, men for alle statsansatte.

Det var nogle af de hovedpunkter, som Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) kom frem til på et møde mandag med 52 faglige organisationer på det statslige område.

CFU har opsagt samarbejdet med den statslige arbejdsgiver på en række områder. Og på mødet blev det besluttet, at den linje skal fastholdes: De statsansatte vil fortsat ikke genoptage samarbejdet med de statslige arbejdsgivere.

"Der var på mødet fuld opbakning til, at vi skal fortsætte presset på Moderniseringsstyrelsen. Det er ikke rimeligt, at vores tillidsrepræsentanter nægtes oplysninger om, hvem der er fyret eller flyttet, og det er ikke rimeligt, at det er de ansatte, der skal betale for den nedskæringskurs, som politikerne har lagt", siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening (DM).

"Det går i sidste ende ud over borgerne, som ender med en ringere service. Jeg oplevede på mødet samling og vilje til at stå sammen i de faglige organisationer, og det er også nødvendigt”, siger magistrenes formand.

En snæver regnearksbaseret ledelse
På mødet mellem CFU og de 52 faglige organisationer blev den nuværende og fremtidige samarbejdssituation med Moderniseringsstyrelsen drøftet.

De statsansatte mener, at Moderniseringsstyrelsens nuværende linje er en ”snæver, regnearksbaseret ledelsesret, som truer med at underminere den danske model og det danske velfærdssystem".

Camilla Gregersen håber, at Sophie Løhde tager ansvar for, at der kommer en bedre dialog med de faglige organisationer, så forhandlingsklimaet frem mod OK18 bliver godt. Men det allervigtigste er en anderledes tilgang ledelsesmæssigt i forhold til de statsansatte.

"Moderniseringsstyrelsen bør tillægge medarbejdernes trivsel betydning, for arbejdsmiljøet bliver mere og mere presset, når ledelserne strammer skruen og inddrager fridage og andre goder. Ellers spiller man hasard med en velfungerende offentlig sektor", siger Camilla Gregersen.

En række krav skal opfyldes
De statsansatte har i en pressemeddelelse fremlagt en række krav, som skal opfyldes, før de vil genoptage samarbejdet med Moderniseringsstyrelsen:

• Ministeren anerkender, at hun også er minister for de ansatte i staten
• Det lokale samarbejde, som parterne i fællesskab har skabt rammerne for, ikke må bremses af ensidige centrale instrukser fra Moderniseringsstyrelsen
• Ændringer i medlemmernes vilkår forhandles og drøftes med organisationerne
• Moderniseringsstyrelsen ændrer adfærd i sin rådgivning af de statslige institutioner. Den nuværende snævre juridiske fortolkning af hvad arbejdsgiveren har ret til, skal erstattes af en rådgivning der har fokus på, hvad der er godt for arbejdspladsen

Det betyder fremadrettet, at indgribende ændringer i ansættelsesforhold, som for eksempel ændringer af ansættelsesområde ved udflytning af statslige arbejdspladser adresseres ved forhandlingsbordet.

"Det er CFU’s bekymring, at Moderniseringsstyrelsens nuværende linje kan komme til at overskygge andre væsentlige dagsordener ved overenskomstforhandlingerne i 2018 og gøre det vanskeligt for parterne at skabe løsninger sammen", lyder det i pressemeddelelsen”.