"Vi oplever i øjeblikket en arbejdsgiver, som er mere optaget af at kigge i regnearkene, end de er på at få arbejdspladserne til at fungere".
05.04.2017
Nyhed

Regeringen reformerer den offentlige sektor uden om de ansatte

Regeringen har lagt fremlagt sin køreplan til en reform af den offentlige sektor, men samarbejdet med de offentlige ansatte og faglige organisationer er ikkeeksisterende.

Af Martin Ejlertsen
Innovationsminister Sophie Løhde (V) ønsker at rydder op i den offentlige sektor for at skabe mere fokus på kerneopgaverne. Det skal give mere velfærd til danskerne. Mandag fremlagde hun i front for regeringen derfor en køreplan til en reform af den offentlige sektor kaldet Sammenhængsreform.

Men der er ikke meget sammenhæng mellem regeringen og de offentlige arbejdsgivere på den ene side og de offentlige ansatte på den anden. Samarbejdet er på nuværende tidspunkt faktisk ikkeeksisterende.

"Vi oplever i øjeblikket en arbejdsgiver, som er mere optaget af at kigge i regnearkene, end de er på at få arbejdspladserne til at fungere. Deres tilgang er, at de kan bruge deres ledelsesret benhårdt til at gennemtrumfe beslutninger, uden det skulle have nogen som helst indvirkning på vores relationer og indretningen af vores aftalesystem. Det er jo fuldstændig naivt at tro, at de to ting er adskilt", siger  Flemming Vinther, som er formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), der forhandler overenskomster og aftaler med regeringen på vegne af de offentlige ansatte.

"Der er ikke nødvendigvis lighedstegn mellem ledelsesret og kloge beslutninger. Den logik savner jeg. Det kan ikke være rigtig, at de offentlige ansattes vilkår skal lide hver gang, der skal spares. Vi kan ikke sidde om et bord og diskutere visioner, hvis der ikke er et respektfuldt samarbejde", siger Flemming Vinther, som til daglig er formand for Hærens Konstabel- og Korporalforening (HKKF).  

Fastholder opsagt samarbejde
CFU har opsagt samarbejdet med den statslige arbejdsgiver på en række områder. Samme dag, som regeringen fremlagde sin køreplan, holdt CFU og de faglige organisationer møde, og her var der opbakning til, at man ikke vil genoptage samarbejde med de offentlige arbejdsgivere, før Moderniseringsstyrelsen ændrer sin adfærd.
Innovationsminister Sophie Løhde skal samtidig anerkende, at hun er minister for ikke bare de statslige arbejdsgivere, men for alle statsansatte, lød udmeldingen.

De statsansatte mener, at Moderniseringsstyrelsens nuværende linje er en "snæver, regnearksbaseret ledelsesret, som truer med at underminere den danske model og det danske velfærdssystem".

Hvis reformen af den offentlige sektor skal komme i foråret 2018, som regeringen har lagt op til, så er det på høje tid at komme i gang med arbejdet, fastslår Flemming Vinther. I den henseende forstår han godt, at innovationsministeren har lagt en køreplan til en reform på bordet.

"Hun er blevet nødt til at fremlægge den plan. Men er det realistisk at forestille sig, at man laver en reform af den offentlige sektor uden at have medarbejderne og de faglige organisationer med? Det har jeg svært ved at forestille mig", siger Flemming Vinther.  

Stort fald i antal offentlige ansatte
Innovationsministerens ønske om at reformere den offentlige sektor sker desuden på et tidspunkt, hvor antallet af beskæftigede i den offentlige service og forvaltning siden 2013 er faldet med knap 6000 personer.

Det seneste år er udviklingen til og med tiltaget med et fald på 4750 personer, hvilket svarer til, at omkring 80 procent af tilbagegangen i beskæftigelsen inden for offentlig forvaltning og service er sket inden for det seneste år. Modsat har der været stor fremgang på det private arbejdsmarked på ca. 138.500 personer siden foråret 2013. Det skriver Arbejderbevægelses Erhvervsråd i en ny analyse.

Antallet af offentligt ansatte vil efter alt at dømme falde de kommende år, lyder det i analysen.

I regeringsgrundlaget er der lagt op til en vækst på 0,3 procent om året i det offentlige forbrug. Det betyder, at den offentlige beskæftigelse i 2025 forventeligt vil blive reduceret med 16.000 personer i forhold til i dag

Udhuler samarbejdet
Flemming Vinther mener, at Sophie Løhde peger på nogle væsentlige punkter i den køreplan til reformen af den offentlige sektor, som er blevet lagt frem. Men han ærgrer sig over, at køreplanen offentliggøres på et tidspunkt, hvor ministeren og Moderniseringsstyrelsen har skabt et klima, hvor man bruger sin ledelsesret til at udhule hele det aftalegrundlag, som samarbejdet ellers bygger på.

"Det er ikke i sådan et klima, man skaber nye, revolutionerende ting. Den situation har arbejdsgiverne skabt, og det håber jeg de funderer lidt over", siger Flemming Vinther og spørger:

"Hvad er det egentlig, de vil med os? Vi hører hele tiden, at vi ikke er produktive nok, selv om vi løber to procent ind i produktivitet hver eneste år, for dem tager arbejdsgiveren up front. De offentlige ansatte har et brændende ønske om at yde god service og gøre deres job godt. Men nogle gange er nok bare nok, når det hele tiden skal handle om forringelse af vores vilkår”, siger Flemming Vinther.

Magisterbladet forsøger at indhente en kommentar fra innovationsminister Sophie Løhde på kritikken fra de offentlige ansatte.