04.04.2017
Nyhed

Antropologer skal ind i Finansministeriet

Økonomernes dominans og politiske indflydelse skal brydes til fordel for en række humanitære kompetencer. Danmark kunne blive rollemodellen, mener Mandag Morgens stifter Erik Rasmussen.

Af Martin Ejlertsen
Med al og stor respekt for den økonomiske videnskab er der et akut behov for at udfordre dens hidtidige stærke indflydelse på de politiske beslutninger. Der brug for et hurtigt magtskifte, hvor der lægges vægt på adfærdsvidenskab i stedet for på regneark.

Antropologer er her et godt bud, netop fordi de er udlært til at forstå menneskers adfærd og anskue udfordringer i sociale og kulturelle sammenhænge.

Sådan skriver stifter af Mandag Morgen og adm. direktør i tænketanken Sustania Erik Rasmussen i et blogindlæg under titlen: 'Haves: Økonomer - Ønskes: Antropologer' hos Mandag Morgen.

"Verden kan ikke udvikle sig hurtigere, end mennesker kan ændre adfærd, og hvis det ske skal inden for få tusinde dage, må der nytænkes. Det er ikke mindst en udfordring for politikerne. De kan heller ikke levere resultater hurtigere, end der er folkelig opbakning til", skriver Erik Rasmussen.

Han mener, at den aktuelle tillidskrise, som har ramt de politiske institutioner, vil blive forværret, medmindre de politiske ledere finder andre inspirationskilder end økonomer og jurister og faglige kompetencer, der mere retter sig mod institutionelle udfordringer end menneskelig adfærd.

Adfærdsvidenskaben kan blive den vigtigste
Ifølge Erik Rasmussen kunne antropologerne suppleres af både sociologer og psykologer, og et match med hardcore økonomer kunne også udvikle sig til en spændende fremtidsrettet samfundsvidenskabelig cocktail. Her kan adfærdsvidenskaben vise sig at blive den vigtigste samfundsdisciplin det kommende tiår.

"Vi kan opstille nok så flotte, langsigtede mål om en bæredygtig økonomisk fremtid, og økonomerne kan diske op med diverse fremskrivninger og ligevægtsmodeller. Risikoen er blot, at de ikke holder og i stedet giver os et fordrejet og forkert billede af virkeligheden, netop fordi de ikke har taget højde for den menneskelige og stadig mere irrationelle faktor", skriver Erik Rasmussen.

"Der er ingen tvivl om, at dette eksperiment ville give nye og vedkommende impulser i det politiske arbejde og antagelig også kunne bidrage til at bygge en kortere og stærkere bro imellem politikere og befolkning", skriver Erik Rasmussen videre.

Nytænkende og langtidsholdbar plan
Ugebrevet Mandag Morgens stifter mener, at netop et land som Danmark, der er et af de mest tillidsfulde samfund i verden, burde opleve denne mulighed både som en forpligtigelse og en chance.

"Tænk, hvis en kommende 2025-plan tog afsæt i det perspektiv og ikke blev en forudsigelig finansministeriel fremskrivning, men netop afspejlede kompleksiteten i morgendagens samfund og blev et eksempel på, hvordan en nation behandler multiudfordringer. Det vil sige lod antropologerne og sociologerne veje lige så meget som økonomerne og Kulturministeriet lige så meget som Finansministeriet", skriver han og afslutter:

"Det ville være både nyt og nytænkende og gøre planen både brugbar og langtidsholdbar".