06.09.2016
Nyhed

Venstres SU-besparelser møder modstand i blå blok

Dansk Folkeparti har fra start sagt, at besparelser på SU ikke er et forslag, som er groet i partiets baghave. Men mandagens oplysninger om, at SU-besparelserne også rammer bl.a. handicappede og studerende med børn, får nu partiet til helt at afvise SU-forslaget.

Af Tobias Dinnesen
Regeringens nuværende oplæg til at skære i de studerendes SU ser nu ikke ud til at have det nødvendige flertal i Folketinget, efter at Dansk Folkeparti nu har afvist at lægge stemmer til forslaget.

Udmeldingen kommer som reaktion på, at Jyllands-Posten mandag kunne fortælle, at SU-forslaget også rammer både handicappede studerende og studerende, som har børn. De skæres nemlig på lige fod med de andre studerende i deres SU.

Og her trækker Dansk Folkeparti altså en grænse, siger uddannelses- og forskningsordfører Jens Henrik Thulesen Dahl.

”Vi kan ikke acceptere, at disse grupper, som i forvejen har det svært, rammes. Specielt fordi både handicappede og forsørgere allerede er særligt udfordret af fremdriftsreformen. Ellers fører det til, at de grupper ikke får den uddannelse, som de bør”, siger han til avisen.

Handicaporganisationer advarer mod besparelsen
Udmeldingen møder også modstand fra den anden side af Folketinget, da Socialdemokraterne i forvejen havde meldt ud, at partiet ikke er klar til at skære i de studerendes SU.

Partiets uddannelses- og forskningsordfører Mette Reismann forklarer, at forslaget vil få en social slagside, som partiet ikke kan acceptere.

Og netop den frygt sidder Danske Handicaporganisationer også med, forklarer formand Thorkild Olesen til Ritzau.

”Det vil få en alvorlig betydning, fordi man som handicappet har sværere ved at betale sine regninger, end andre har. Vi har ikke de samme muligheder for at passe et job”, siger han.