02.09.2016
Nyhed

SU'en bliver allerede udhulet af 2013-reform

Allerede inden forhandlinger om en ny finanslov går i gang, sker der en kraftig udhuling af SU´en. Om fem år, når SU-reformen fra 2013 er fuldt implementeret, vil en udeboende studerende have 5184 kroner mindre om året

Af Pernille Siegumfeldt

Hvis regeringen får held med at gennemføre de forringelser af SU´en, som finanslovsforslaget lægger op til, er det anden gang på blot tre år, at de studerende må holde for.

SU-reformen, som blev vedtaget i 2013, udhuler stipendierne for både ude- og hjemmeboende studerende markant frem imod 2021.

Tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser, at en udeboende studerende mister 5184 kroner om året, svarende til 432 kroner om måneden, når den såkaldt ”afdæmpede regulering” af stipendiesatserne er fuldt implementeret om fem år.

Allerede i år får en udeboende studerende 1000 kroner mindre, til næste år 1740 kroner mindre og i 2018 2556 kroner mindre om året, end hvis den almindelige satsregulering fortsat omfattede SU-modtagerne. Det er den pristalsregulering, som andre overførselsindkomster bliver fastsat efter.

Også studerende, der bor hjemme, mister penge som følge af SU-reformen fra 2013. I 2021 koster den de hjemmeboende 2556 kroner om året. Det svarer til 213 kroner om måneden.

Tallene fra Uddannelses- og Forskningsministeriet bekræfter, at de studerende lægger ryg til systematiske forringelser, allerede inden forhandlinger om en ny finanslov er startet. Det siger Camilla Gregersen, der er formand for Dansk Magisterforening.

” 432 kroner om måneden lyder ikke af meget, men det får betydning, når budgettet i forvejen er skrabet og udgifter til mad og bolig stiger. Det er ikke den rigtige kurs, at de unge skal holde for med yderligere besparelser. Vi skal tværtimod investere i de unge”, siger Camilla Gregersen.

I forslaget til en ny finanslov lægger regeringen op til, at nedreguleringen fortsætter helt frem til 2025. Enhedslisten (EL) vil stille beslutningsforslag om, at den fjernes én gang for alle.

”Allerede nu viser Nordeas beregninger, at økonomien ikke hænger sammen for de studerende og at de mangler i gennemsnit 1000 kroner om måneden," siger uddannelses og forskningsordfører for enhedslisten Eva Flyvholm.

" Vi ved, at det betyder rigtig meget for gennemførelsen, om man er nødt til at arbejde ved siden af studierne eller optage lån. Derfor er det totalt ubæredygtigt, når der nu igen lægges op til store besparelser på SU´en. Jeg mener simpelthen, at de studerende blev solgt af forligskredsen i 2013”, uddyber hun.

Det var den tidligere regering, der stod bag SU-reformen sammen med Venstre, De konservative, Danske Folkeparti og Liberal Alliance.