15.09.2016
Nyhed

Statsansatte skal nu holde fri på egen regning til jul og nytår

Ansatte under Social- og Indenrigsministeriet har ikke længere ret til tidligere betalte fridage som juleaftens- og nytårsaftensdag. Ifølge Dansk Magisterforening (DM) er det et skridt i den forkerte retning i forhold til at motivere medarbejdere, som i forvejen er pressede.

Af Louise Egholm Burcharth
Som statsansat har man hidtil haft fri med løn på bl.a. juleaftens-, nytårs- og Grundlovsdag. Men det er nu fortid, hvis man er ansat i Social- og Indenrigsministeriet eller de underliggende styrelser og institutioner. Andre lokalt aftalte fridage med løn ved bryllup og flytning er også ophævet.

Men det er en forkert vej at gå, mener Camilla Gregersen, formand for DM. De offentligt ansatte akademikere er ifølge hende i forvejen ramt af besparelser, fyringer og udflytning.

”Det sender derfor et helt forkert signal at fratage medarbejdere goder, som kan være med til at gøre det værd for den enkelte at knokle og yde en ekstra skalle”, siger hun og uddyber:

”Det kan måske lyde som en harmløs nedskæring, når man som arbejdsgiver ikke længere vil give medarbejderne en fridag juleaften eller til at fejre et bryllup. Men sagen er den, at akademikerne i det offentlige er dybt dedikerede medarbejdere, som løber hurtigere end nogensinde.”

Formanden opfordrer derfor til, at ministeriet genovervejer beslutningen, da ”det er vigtigt, at det offentlige også fremadrettet kan tilbyde sig som attraktiv arbejdsplads for dygtige medarbejdere”, som hun siger.

SKAT vil også have ansatte til selv at betale for fridage
Det er dog langt fra kun Social- og Indenrigsministeriet, som vil lade de ansatte selv betale for at holde fri jule- og nytårsaften. Samme billede tegner sig hos SKAT, hvor man også har opsagt fridage med løn juleaftens-, nytårsaftensdag, Grundlovsdag og 1. maj.

Her har DM sammen med de øvrige akademiske fagforeninger anlagt en såkaldt voldgiftssag, da man ser det som en ”væsentlig vilkårsændring” for den enkelte medarbejder, der ifølge DM bl.a. kræver opsigelsesvarsel.

DM forventer svar på sagen inden årets udgang og venter derfor på afgørelsen, inden man eventuelt går videre med en ”formel indsigelse” mod Social- og Indenrigsministeriets beslutning om at afskaffe de tidligere fridage med løn. Det skriver DM i et brev til SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, som er én af de berørte institutioner.