22.09.2016
Nyhed

Skemakaos på UCC presser underviserne

I forbindelse med den store flytning til Campus Carlsberg har ledelsen på UCC indkøbt og indført et nyt skemasystem, som skaber store problemer for afviklingen af undervisningen på professionshøjskolens mange uddannelser. Tillidsrepræsentanterne på pædagog- og læreruddannelserne vil sammen med ledelsen rydde op i problemerne. OBS: Opdateret med UCC's kommentarer.

Af Tobias Dinnesen
Murphy’s lov hersker for tiden på professionshøjskolen UCC, som oplever store problemer i forbindelse med den storstilede flytning til Campus Carlsberg.

Helt konkret er det især et nyt skemalægningssystem, som ledelsen har indkøbt og indført på tværs af professionshøjskolens uddannelser, hvor mere eller mindre alt, der kunne gå galt, også er gået galt.

Dermed er personalets frygt for, at systemet ikke ville kunne de ting, som de forskellige uddannelser har brug for, endt med at blive en realitet. Det betyder, at undervisere og studerende oplever ekstremt kaotiske tilstande, fortæller Inge Regnarsson og Tommy Dalegaard Madsen, som er tillidsrepræsentanter på henholdsvis læreruddannelsen og pædagoguddannelsen.

Problemerne kommer desuden oven i, at underviserne på læreruddannelsen oplevede et tilsvarende stort kaos i forbindelse med afviklingen af eksaminer før sommerferien, mens pædagoguddannelsen er i gang med en fusion af fire selvstændige pædagoguddannelser.

”Situation er ikke blot kaotisk, den er også pinlig i forhold til omverdenen, de uddannelser, vi gerne vil udbyde og i høj grad også i forhold til vores eksterne samarbejdspartnere. Det er pinligt, at de ydre rammer forhindrer underviserne i at udføre deres arbejde”, forklarer Inge Regnarsson.

Underviserne er nødt til selv at tjekke for fejl i skemaer
Det var egentlig planen, at det ny skemalægningssystem skulle testes før sommerferien, men dengang blev det udskudt.

I stedet lovede UCC’s øverste ledelse, ifølge de to tillidsrepræsentanter, at de ville nå at blive klar med skemaerne til efter sommerferien, men det har ledelsen endnu ikke kunnet leve op til.

”Alle er jo parat til at yde en ekstra indsats ved små fejl og detaljer. Det har vi været vant til gennem en lang, professionel karriere. Men da vi 15. august ikke ser et skema klar til de studerende. Og da der efter den 15. hele tiden kommer nye datoer for, hvornår man håber at få det klar. Så presses tålmodigheden. At der foregår undervisning nu, skyldes lige så meget, at underviserne selv har været med til at udrede de fejl, der er opstået”, forklarer Inge Regnarsson om situationen på læreruddannelsen.

Samme oplevelse har de på pædagoguddannelsen, forklarer fra Tommy Dalegaard Madsen, som ikke mener, at det er rimeligt, at den enkelte medarbejder i så høj grad skal tage ansvar for at skabe orden i kaosset.

”Det skaber en bekymring og en frustration i undervisergruppen, at man oplever, at man skal agere kvalitetskontrol af et rimeligt arbejdsliv, fordi når skemaerne ruller ind, er det den enkelte, der skal opdage problemstillingerne og bede om hjælp og assistance til at få dem løst”, siger han og uddyber:

”I den sammenhæng opfordrer vi til en samarbejdsløsning, hvor vi kigger på, om vi ikke kan lave en mere kollektiv løsning, så man kontrollerer skemaerne bedre, inden de blev sendt ud. Den enkelte har selvfølgelig et ansvar, men nogle gange hjælper det også, at ledelsen anerkender, at selvom den har det endelige ledelsesansvar, har den også brug for medarbejdernes indspil til at løfte den ledelsesmæssige opgave. Det er en måde at nedtone den individuelle opgave i det og anerkende det pres, der ligger i det”.

Underviserne har problemer med at få privatlivet til at gå op
De store problemer med skemalægningen, som blandt andet betyder, at både undervisere og studerende kan være booket til at være to eller tre steder på samme tid, går desuden også ud over de ansattes privatliv.

Lige nu ved de højest lidt over en uge frem i tiden, hvordan deres skema ser ud, og det gør det nærmest umuligt at skabe en balance mellem arbejde og privatliv, forklarer de to tillidsrepræsentanter.

”Når vi er nede at have horisonter på 6 til 8 arbejdsdages planlægning frem i tiden, siger det sig selv, at det gør det næsten umuligt at få et familieliv til at hænge sammen. Det er også det, vi hører fra vores medlemmer”, forklarer Tommy Dalegaard Madsen.

”Men der er også de didaktiske udfordringer med at skulle planlægge undervisningsforløb, når vi ikke ved, hvornår vi skal undervise – og i hvad. Langt hen ad vejen kan man godt bytte om på nogle af undervisningsgangene, men der er jo situationer, hvor man, havde jeg nær sagt, skal evaluere opgaven, før den er afleveret. Det er uladsiggørligt, og hvad stiller man op i de situationer?” spørger han.

”Vi risikerer at miste vores livsgrundlag”
Inge Regnarsson forklarer, at den lokale ledelse på læreruddannelsen angiveligt skulle have fundet en løsning på skemaproblemerne, som formentlig ville kunne eksistere i samspil med det nuværende skemaplanlægningssystem.

Men lige nu er tidshorisonten på at finde en løsning på problemerne hendes primære bekymring, for hun frygter for, hvad konsekvenserne kan blive – både for de ansatte og for UCC.

”Udmeldingen er, at det først vil kunne fungere fra januar 2017. Men min indstilling vil være, at man gør alt, hvad man kan for hurtigst muligt at få indført det håndholdte skema, så vi forhindrer, at det kommer så langt ud, at vi oplever de værste konsekvenser som langvarige sygemeldinger, nedslidthed og at vi mister vores livsgrundlag, fordi de studerende melder sig ud”, siger hun og forklarer, at UCC allerede har mistet en del enkeltfagsstuderende.

Samme bekymring har Tommy Dalegaard Madsen, som frygter en form for sneboldeffekt, hvis problemerne ikke løses hurtigst muligt.

”Det handler jo både om at skabe den fornødne kvalitet i hverdagen, men det handler selvfølgelig også om, at jeg godt kan frygte, hvilke konsekvenser det kan have på lidt længere sigt, hvis vi ikke får styr på det her. Frygten er, at det kan gå hen og skade vores omdømme og dermed få færre til at søge ind på uddannelsen. Det vil i sidste ende potentielt kunne true medlemmernes jobsikkerhed, og det vil jeg jo for alt i verden forsøge at undgå”, siger han.

Dobbelt udfordrede undervisere på både lærer- og pædagoguddannelsen
Problemerne med skemalægningen er dog ikke det eneste, som de går og bakser med for tiden på de to uddannelser.

Før sommerferien oplevede underviserne på læreruddannelsen et lignende kaos, da eksaminerne skulle afvikles.

Det betød, at underviserne i forvejen var slidt tynde, da problemerne med skemakaosset satte ind efter sommerferien, forklarer Inge Regnarsson.

”Det er endnu et skår i tilliden til, at de beslutninger, der træffes af den øverste ledelse, er holdbare og bæredygtige. Det er udmattende, for det er anden gang på meget kort tid, at nogle administrative beslutninger ikke er truffet på et tilstrækkeligt grundlag og derfor får en markant negativ betydning for vores hverdag”, understreger hun.

Og på pædagoguddannelsen ramler skemakaosset direkte ned i en større fusionsproces, hvor de fire tidligere selvstændige pædagoguddannelser – Frøbel, København, Storkøbenhavn og Sydhavn – er blevet slået sammen til én uddannelse på Campus Carlsberg.

Derfor er der en masse ting i de interne processer mellem underviserne, som endnu ikke er på plads, forklarer Tommy Dalegaard Madsen.

”Derudover er vi dobbelt udfordrede, fordi vi har en fusion i gang. Vi er fire pædagoguddannelser, som er i gang med at blive lagt sammen. Så mange af vores samarbejdsrelationer er ikke kendte i forvejen. Derfor er det svært at skabe den fleksibilitet, som der ellers ville være, hvis vi blot havde flyttet til Campus Carlsberg. Det råd, som vi konsekvent giver, er at skrive til uddannelsesplanlæggeren og nærmeste leder, så de kan samle bolden op”, siger han.

Tillidsrepræsentanterne vil have ledelsen til at løse problemerne sammen med medarbejderne
Både Tommy Dalegaard Madsen og Inge Regnarsson understreger, at de lokale ledelser på henholdsvis pædagog- og læreruddannelsen tidligt har gjort opmærksom på frygten for, at der ville opstå problemer med den nye måde at lægge skemaer på.

Samtidig forsøger de i dagligdagen at skabe de bedst mulige rammer for underviserne i det kaos, som er opstået. Derfor oplever de begge, at deres nærmeste ledelse er som en lus mellem to negle, fordi underviserne på den ene side har en række bekymringer, mens den øverste ledelse har brug for at se resultater.

Derfor håber de to tillidsrepræsentanter, at den øverste ledelse vil samle bolden op og sætte gang i en fælles proces, hvor medarbejderne bliver hørt og kan være med til at finde frem til en løsning, der fungerer for alle parter.

”Vi opfordrer til, at der nedsættes en følgegruppe, hvor både ledelsen og tillidsrepræsentanter arbejder sammen om at forfølge det her skemakaos for at finde ud af, hvordan vi undgår, at noget lignende kan ske igen”, forklarer Inge Regnarsson og får opbakning fra Tommy Dalegaard Madsen.

Samme opfordring er Dansk Magisterforening, som repræsenterer en lang række af de berørte undervisere, kommet med direkte til UCC’s ledelse, fremgår det af et brev sendt til UCC, som Magisterbladet er i besiddelse af.

UCC: Vi har arbejdet intensivt på at rette op på problemerne
Ifølge ledelsen på UCC begynder der dog at være lys for enden af tunnelen for både undervisere og studerende på UCC's uddannelser.

"Vi har arbejdet intensivt på at rette op på problemerne, og nu har vi en løsning, som vi meldte ud til studerende og undervisere i går. Løsningen betyder, at alle studerende og undervisere fra i morgen kender deres skema til og med efterårsferien -  og fra mandag efter efterårsferien vil alle kende deres skema frem til jul. Men vi arbejder selvfølgelig videre med at finde en løsning og få vores it-systemer til at fungere efter hensigten, så vi undgår de udfordringer, vi har oplevet i de seneste par uger", forklarer rektor Laust Joen Jakobsen til magisterbladet.dk.

Han er desuden meget enig med de to tillidsrepræsentanter i, at ledelsen og medarbejderne skal finde gode løsninger på de nuværende problemer sammen. Derfor har ledelsen, ifølge ham, også allerede fulgt tillidsrepræsentanternes opfordring og oprettet en følgegruppe.

"Vi har allerede taget initiativ til at etablere en følgegruppe, som skal samarbejde om at løse udfordringerne med skemaerne, og vi er enige i nødvendigheden af, at vi samarbejder tæt. UCC har også etableret en særlig taskforce bestående af erfarne uddannelsesledere fra læreruddannelsen og pædagoguddannelsen samt skemaplanlægningsenheden, som fremover skal sikre, at skemaerne bliver lagt på en tilfredsstillende måde", siger Laust Joen Jakobsen.