Uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) vil endnu ikke forholde sig politisk til rapportens anbefalinger om ministerudpegede bestyrelser på de videregående uddannelser.
12.09.2016
Nyhed

Nye anbefalinger: Politikere skal udpege universitets­bestyrelser

Bestyrelserne på de videregående uddannelser bør udpeges af Uddannelsesministeriet, lyder det i rapport fra ministeriet. Men det møder modstand hos bestyrelsesformænd og rektorer på landets uddannelsesinstitutioner, der ser det som et opgør med principper om selvstyre og forskningsfrihed.

Af Louise Egholm Burcharth
”Der er behov for, at ministeriet involveres i udpegning af bestyrelser.”

Sådan lyder anbefalingen i en rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet om den øverste ledelse på de videregående uddannelser, som et eksternt konsulentfirma står bag. Her har man igennem interviews med 38 personer fra bl.a. universitetsledelser, erhvervsliv og ministerier undersøgt, hvordan styringen af uddannelserne fungerer.

Men ingen af de bestyrelsesformænd og rektorer på landets universiteter, professionshøjskoler og erhvervsakademier, som Information har talt med mandag, ser et behov for ministerudpegede bestyrelser.

Per Falholt, der er forskningsdirektør i Novozymes og formand for bestyrelsen på Danmark Tekniske Universitet, ser det som et problematisk opgør med universiteternes selvstyre gennem 500 år.

”Hvis danske universiteter skal være førende i verden, så skal vi en have en politisk uafhængig bestyrelse. Forskning skal ikke være politisk styret, for det kommer der ikke noget godt ud af”, udtaler han til Information

Direktør i Thaleia Lars Bonderup Bjørn, der lige er gået af efter otte år som bestyrelsesformand for Aalborg Universitet, ser det også som en ”trussel for forskningsfriheden” og uddyber:

”Det helt grundlæggende problem med sådan en styring under statsadministrationen er, at ministeriet påtager sig en kontrol af den meningsdannelse og kritik, som universiteterne står for.”

Ulla T: Ingen kommentarer til anbefalinger
Formand for universitetsrektorerne Anders Bjarklev ser også anbefalingerne som at være i strid med, hvordan man driver internationale topuniversiteter, hvor principper om armslængde og frihed er i højsædet. Han efterspørger, hvilket problem rapporten adresserer, da ministeren ”til enhver tid kan smide bestyrelsen på porten, hvis hun ikke er tilfreds.”

Uddannelsesminister Ulla Tørnæs (V) ser ikke de store problemer med styringen. Ifølge hende handler eftersynet om at sikre sig, at uddannelserne fortsat har høj kvalitet, selvom der er ”kommet mange nye styringselementer de seneste år”.

Hun vil endnu ikke ”forholde sig politisk” til de konkrete anbefalinger om ministerudpegede bestyrelser, men forsikrer om, at ”hele eftersynet skal foregå i tæt dialog med uddannelsesinstitutionerne.”