20.09.2016
Nyhed

Nordisk Model: Derfor fik svenske socialdemokrater varemærkebeskyttelse

I Sverige har Socialdemokraterne fået varemærkebeskyttelse på begrebet den nordiske model gennem det svenske Patent och registreringsverket (PRV). Enhedschef i juraafdelingen indenfor design- och varemærkespørgsmål i PRV Magnus Ahlgren besvarer, hvordan det kommer frem til den beslutning.

Af Martin Ejlertsen
Hvorfor har i vurderet at de svenske socialdemokrater skal have varemærkebeskyttelse til den nordiske model?
"Vi har prøvet sagen i forhold til at drive erhvervsvirksomhed og har vurderet i følge lovgivningen, at begrebet som mærke har tilstrækkelig særpræg i den varemærkeklasse, de ønskede den registreret. Varemærkebeskyttelsen omfatter kun brug i forhold til at drive erhvervsvirksomhed. Brugen af begrebet privat falder altså uden  for, hvad rettighedshaveren kan forhindre med denne varemærkebeskyttelse. Der er ved vores afgørelse heller ikke lagt vægt på, hvem der indgav ansøgningen. Det spiller altså ikke ind, at det er Socialdemokraterne, der ønskede denne beskyttelse".
 
Hvad kan Socialdemokraterne bruge denne varemærkebeskyttelse til i praksis?
"For at eksklusive rettigheder til et varemærke ikke bliver for omfattende findes der i lovgivningen en række begrænsninger i dækningen. Der skal altid foretages en afvejning af interesser for at finde en rimelig balance mellem de interesser, varemærkebeskyttelse og af hensyn til en sund konkurrence på markedet. Socialdemokraterne har fået varemærkebeskyttelse i klasse 41, hvilket dækker  underholdning, sportsaktiviteter, kulturelle, undervisning, uddannelse og undervisningsvirksomhed og instruktion".
 
Men betyder det, at Socialdemokraterne reelt kan forhindre en fx forfatter i at skrive og behandle  dette begreb i Sverige?
"Baggrunden for ansøgningen for at få varemærkebeskyttelsen var, at Svenska Socialdemokratiska Arbetarepartiet fik opgaven af SAMAK at aflevere ansøgningen på SAMAKs vegne. Jeg mener tværtimod ikke at Socialdemokraterna kan forhindre en forfatter i at behandle begrebet. Yttringsfriheden og trykkefriheden falder nemlig udenfor det retslige område i varemærkesbeskyttelsen".
 
Den nordiske model er jo netop nordisk og ikke svensk. Hvordan kan et parti i Sverige dermed opnå varemærkebeskyttelse på dette?
"Den sagsbehandling PRV laver i forbindelse med en ansøgning om varemærkebeskyttelse begrænser til til de forhindringer, som findes i varemærkeloven. I princippet handler det om kravet om særpræg og en undersøgelse af, hvorvidt det kan forveksles mod ældre varemærker".
 
Kristendemokraterne i Sverige har jo også opnået varemærkebeskyttelse på begrebet verklighetens folk. Hvor mange sager af denne karakter med politiske partier som ønsker varemærkebeskyttelse har i haft?
"I næsten hver valgkamp sker det, at partibetegnelser eller partisymboler indgives som varemærkeansøgning. Nogle gange er det også sket, at et parti forsøger at registrere et slagord eller et alment begreb, men jeg vil ikke påstå, at det hører til almindelighederne".
 
Ifølge Nordisk Råd er PVR ganske generøse med uddelingerne af varemærkebeskyttelse af denne slags. Hvad synes du om den udlægning?
"Som sagt, så begrænser PVR’s undersøgelser sig til de kriterier som findes i varemærkeloven. Når disse kriterier ikke indebær nogen begrænsning, så må vi registrere det mærke, som der ansøges om. Det bør jo også nævnes, at PRV’s beslutning og registrering opretholdes først efter indsigelse og derefter en mulig appel i vores overinstans Patentbesvärsrätten".