"Et vigtigt bidrag til vores overvejelser”, siger uddannelses- og forskningsministeren om ekstern rapport, baseret på anonyme besvarelser
05.09.2016
Nyhed

Institutioner under lup i Tørnæs' eftersyn

Der er plads til forbedringer, forlyder det i en ekstern rapport til Ulla Tørnæs, der skal indgå i et kvalitetsarbejde om styringen af de videregående uddannelser. Kilderne er imidlertid unavngivne.

Af Pernille Siegumfeldt

En ekstern rapport, bestilt af uddannelses- og forskningsministeren, peger på flere områder med såkaldt forbedringspotentiale, når det gælder styringen af de videregående uddannelsesinsitutioner.

En pressemeddelelse fra ministeriet fremhæver tre ting, som vil stå centralt, når Ulla Tørnæs´ såkaldte kvalitetsudvalg2 tager fat på regeringens eftersyn af de videregående uddannelser:

* bestyrelsernes rolle, sammensætning, kompetencer og handlerum
* Form og anvendelse af udviklingskontrakter
* Samspillet mellem institutionerne og ministeriet

Anonyme interviews
”Jeg er glad for at vi nu har fået den eksterne afdækning af erfaringerne med de styringsmæssige rammer. Det er interessant læsning og et vigtigt bidrag til vores overvejelser”, siger Ulla Tørnæs bl.a. i pressemeddelelsen.

Det er konsulentvirksomheden Nextpuzzle, der har skrevet rapporten på baggrund af en række kvalitative interviews med en række bestyrelsesformænd og rektorer på både universiteter og professionshøjskoler.

FORSKERforum – et sektorblad for universitetsansatte – har i løbet af sommeren forsøgt at få aktindsigt i, hvem de interviewede er og hvad de blev spurgt om.

Det er kun lykkedes at få oplyst, at 38 personer har bidraget til rapporten. heraf er fem fra universitetsledelser (formænd og rektorer) og andre er interessenter fra fx Finansministeriet, Dansk Erhverv og DI.

Regeringen planlægger at femlægge de samlede resultater af styringseftersynet i efteråret.