Ulf Hedetoft er som dekan på Det Humanistiske Fakultet ansvarlig for at føre den kommende sparerunde ud i livet.
16.09.2016
Nyhed

Humaniora på KU skal spare igen: "Afskedeligelser kan ikke undgås"

De kommende to år skal humaniora på Københavns Universitet spare 60 mio. kr. Det kommer uvægerligt til at betyde afskedigelser, mindre valgfrihed og færre eksamensformer, oplyser fakultetet. DM frygter, at vigtig forskning kan gå tabt.

Af Tobias Dinnesen
Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet skal også de kommende år spare penge, oplyser fakultetet i en pressemeddelelse.

Sparerunden kommer i forlængelse af en lignende øvelse tidligere på året, hvor fakultetet fandt besparelser for 32 mio. kr., som blandt andet førte til, at 86 stillinger blev nedlagt.

Denne gang skal fakultetet finde yderligere 60 mio. kr., og ifølge Ulf Hedetoft, som er dekan for Det Humanistiske Fakultet, vil besparelserne også denne gang i vid udstrækning føre til en større afskedigelsesrunde.

"De fleste af vores udgifter er løn til medarbejdere. Derfor skal to tredjedele af besparelserne findes på lønbudgettet. Det svarer nogenlunde til niveauet for forårets tilpasningsrunde, hvor 86 stillinger blev nedlagt via kontraktudløb, frivillige fratrædelser og fyringer. Vi har to år til at nå i mål, så håbet er, at en god del af besparelserne kan findes ved naturlig afgang. Men afskedigelser kan ikke undgås", forklarer han.

Nordisk Forskningsinstitut under pres af spareplan
Et af de institutter, som står til at blive ramt hårdest af humanioras spareplan, er det nuværende Nordisk Forskningsinstitut, som efter planen skal fusioneres med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

I pressemeddelelsen argumenterer Det Humanistiske Fakultet for, at det sker fordi de to har et fagligt slægtskab, men som en del af øvelsen fjerner man også ni mio. kr. i fakultetstilskud, som Nordisk Forsningsinstitut hidtil har modtaget, fordi instituttet genererer færre uddannelsesindtægter.

"Det fusionerede institut vil - på et reduceret niveau - fortsat bibeholde NFI's nuværende opgaver", oplyser fakultetet.

DM: Vigtig forskning kan gå tabt
Netop den udvikling bekymrer Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening (DM), som også har svært ved at afkode, hvordan hun skal tolke besparelserne, når hun sammenholder dem med de politiske udmeldinger.

"Under den tidligere undervisningsminister Esben Lunde Larsent hed det sig, at uddannelserne var konfede, så besparelser dårligt ville få konsekvenser", siger hun og uddyber:

"Men nu ser vi, at Humaniora, tvunget af besparelserne, er nødt til at fusionere Nordisk Forsknings Institut (NFI), med Institut for Nordisk Studier og Sprogvidenskab (INSS). Vigtig forskning kan gå tabt, og vi kan risikere ikke at kunne overlevere vigtig viden om eksempelvis vores dialekter til kommende generationer. Det går ud over vores kultur og identitet som befolkning. Noget, som regeringen ellers lægger vægt på, at vi skal til at dyrke noget mere".

Mindre valgfrihed og færre eksamensformer
Besparelserne har dog også konsekvenser for de studerende, som vil komme til at mærke besparelserne i løbet af deres studietid, selv om der i denne omgang ikke er lagt op til at lukke for optaget på bestemte uddannelser.

I stedet vil det betyde mindre valgfrihed og færre eksamensformer i løbet af de studerendes studietid, oplyser fakultetet.

"Vi bringer nu økonomien i balance samtidig med, at vi fastholder kernen i Humaniora. Timetallet bliver fortsat minimum 12 timer på bachelor og 8 timer på kandidatuddannelserne. Men vi kommer til at fjerne en del valgfrihed i uddannelserne, effektivisere administration og drift samt fusionere to institutter", forklarer Ulf Hedetoft.

Det bekymrer Camilla Gregersen, som mener, at der i forvejen er skåret helt ind til benet på Det Humanistiske Fakultet.

"Politikerne bør anlægge en anden kurs. Humaniora på KU er nu også nødt til at begrænse de studerendes valgfrihed og censur. Vejledningen af studerende er i forvejen skåret, og langt fra alle får feedback på deres opgaver. Vi risikerer derfor at efterlade de studerende uden de vigtige tilbagemeldinger på, om de har rigtigt fat i studiet", understreger DM's formand.