12.10.2016
Nyhed

Usikkerhed om milliontilskud forsætter

På grund af fejl i Socialstyrelsens sagsbehandling har 22 organisationer og 24 projekter været tvunget til genansøge om at få milliontilskud fra satsmidlerne i 2016, selvom de er blevet lovet støtte i perioden 2014-18. Nu skal organisationerne også genansøge for året 2017, lyder det fra socialminister Karen Ellemann (V).

Af Martin Ejlertsen
22 organisationer og 24 projekter står på 10. måned med usikkerhed om, hvorvidt de får de penge, de var blevet lovet. Selvom organisationerne var blevet bevilget millioner kroner i perioden 2014-2018, så har de ikke fået penge for 2016 udbetalt endnu.

Det skyldes fejl i ansøgningsproceduren i Socialstyrelsen pga. lovhjemmel til denne type udbetaling. Derfor skulle samtlige organisationer genansøge om de penge inden den 15. september. Svaret på ansøgningerne vil blive givet senest november.

Men organisationerne kan heller ikke være sikre på at få penge for året 2017, som de er blevet lovet. Det oplyser socialminister Karen Ellemann (V) i et skriftligt svar til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg, hvorfra medlemmer har stillet ministeren en række spørgsmål om sagen, der åbenbart bliver ved med at udvikle sig.

"Jeg kan oplyse, at der også i 2017 vil være en ansøgningsproces for den pågældende puljes finanslovsbevilling i 2017, der er opført på forslag til finanslov for 2017, under forudsætning af finanslovens vedtagelse", skriver ministeren og fortsætter:

"Det er forventningen, at Socialstyrelsen udmelder 2017-puljen i januar 2017 med en seks ugers ansøgningsfrist. Det forventes, at ansøgerne vil modtage svar på ansøgningen i første halvdel af 2. kvartal 2017. Sagsbehandlingstiden vil bl.a. afhænge af antal ansøgere til puljen", skriver Karen Ellemann. 

Ansøgningerne er væltet ind
Socialstyrelsen har for perioden 2014-2018 bevilget omkring 70 millioner kroner til 22 organisationer og 24 projekter fra Udviklingspuljen via satsmidlerne, der hvert år reserveres til særlige tiltag på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

I et skriftligt svar til Magisterbladet oplyser Socialstyrelsen, at styrelsen har modtaget "godt 110 ansøgninger til godt 70 mio. kr."

Der er altså kommet langt flere ansøgningerne i genansøgningsfasen end de 22 organisationer og 24 projekter, der er blevet lovet tilskud, men har ventet på pengene siden januar måned.

"Som det fremgår af vejledningen kan ansøgere forvente svar på ansøgninger i midten af november, men Socialstyrelsen bestræber sig på at sagsbehandle ansøgninger så hurtig som muligt. Der er således ikke endnu truffet afgørelse om, hvilke projekter der vil modtage støtte", lyder det i svaret fra styrelsen til Magisterbladet.

Fralægger sig ansvaret
Socialminister Karen Ellemann udtrykker, at hun er ærgerlig over sagen, men hun fralægger sig samtidig ethvert ansvar for, at organisationerne ikke har fået deres penge. Ministeren vil heller ikke garantere, at organisationerne får støtte, hvis de alligevel ikke får det tilskud, de i første omgang var blevet lovet.

"Det er Socialstyrelsen, der foretager udmøntning af puljen på baggrund af en konkret faglig vurdering af hver enkelt ansøgning. Den konkrete tildeling af midler, hverken kan eller vil jeg som minister involvere mig i", skriver svarer Karen Ellemann til Socialudvalget

Trækker tæppet væk
Organisationen Lænken har i 2016 lagt 600.000 kr. uden endnu at vide, om det udlæg bliver dækket eller ej. Organisationskonsulent hos Lænken Pernille Cauchi påpeger, at det må være stik imod intentionerne fra Social- og Indenrigsministeriet, at man først sætter fireårige projekter i værk for de mest socialt udsatte borgere, hvorefter man trækker tæppet væk under dem.

"For de unge socialt udsatte i vores projekt kan det betragtes som endnu et omsorgssvigt. Vi mener, at det er rigtig fornuftigt, at ministeren får ryddet op i Socialstyrelsen, men ministeren bør tage ansvaret for de konsekvenser, som fejlfortolkningerne medfører for de mest udsatte borgere og komme projekterne i møde med en overgangsordning", siger Pernille Cauchi.

Et uskønt forløb

Dansk Røde Kors havde fået tilsagn fra Socialstyrelsen om tilskud på knap otte mio. kr. til tre projekter. Nu er der usikkerhed omkring, hvorvidt projekterne kan gennemføres.

"Det er rigtig trist, hvis dette betyder, at vores gode projekter går tabt, og at vi ikke kan gennemføre dette som planlagt. Det går jo først og fremmest ud over nogle mennesker, som havde regnet med vores hjælp", siger Kirsten Marie Kristensen, som er public affairs rådgiver i Dansk Røde Kors.

Hun påpeger, at Dansk Røde Kors tror sine gode projekter og derfor også har genansøgt med en tro på at få de lovede tilskud. Får Dansk Røde Kors ikke de lovede midler, vil man først derefter tage stilling til, hvad der skal ske.

"Det har været uskønt forløb, og vi havde gerne set, man havde fundet en anden løsning end denne. Nu lægger man i stedet for usikkerheden over på organisationerne", siger Kirsten Marie Kristensen.