06.10.2016
Nyhed

Stor stigning i antallet af idrætsstuderende

De sidste seks år er optaget på idræt steget med over 30 procent på landets universiteter. Jobmulighederne er gode, men loftet er nået, hvis uddannelsens kvalitet skal være intakt, lyder meldingen.

Af Martin Ejlertsen
Der er stigende interesse for at læse idræt. Landets universiteter må således lukke døren i for hver tredje studerende, som ønsker at læse netop denne uddannelse.

Fra 2010 til 2016 er der sket en gennemsnitlig stigning på 31 procent i optaget til idræt på landets universiteter. Det viser Uddannelses- og Forskningsministeriets tal for optag og ansøgninger fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Den stigende interesse for at læse idræt skyldes ifølge professor og institutleder for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet Arne Astrup, at der er kommet et stigende fokus på sundhed i vores kultur.

“Unge i dag er meget optaget af fysisk aktivitet som et instrument til at få et bedre liv. På idrætsuddannelsen lærer man igennem et teoretisk grundlag og den praktiske deltagelse i faget, hvordan man kan fremme sundheden, styrke alderdommen, få mere velvære og forebygge sygdomme”, siger Arne Astrup.    

Til sommerstart blev der på Københavns Universitet optaget 126 på idræt, mens der i 2010 blev optaget 105. Det er en stigning på 20 procent. Den største stigning i optaget på idræt er på Aarhus Universitet, hvor der i år blev optaget 60 procent flere end i 2010.

“Der er en stor eksponering og samtidig en stor egeninteresse i idrætten. Fysisk aktivitet og den sunde, veltrænede krop fylder utrolig meget i unge menneskers bevidsthed i dag. Og samtidig har det længe været en uddannelse med gode jobmuligheder”, siger Kristian Raun Thomsen, som er studieleder på Sektion for Idræt på Aarhus Universitet.

Job til de fleste, men loftet for optag er nået

Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse fra 2015 viser, at idrætsdimittender hurtigt kommer i arbejde,
der ligger inden for uddannelsens faglige områder, og hvor de bruger deres akademiske kompetencer og knowhow
fra idræt.

“Det er et rigtig godt signal på, at de ikke alene er eftertragtede på arbejdsmarkedet, men også at unge mennesker i dag ikke kun vælger uddannelse ud fra egne interesser, men også kigger på jobmulighederne, og de er altså stadigvæk gode inden for idræt”, siger Kristian Raun Thomsen.  

Han mener alligevel, at idrætsuddannelsen har nået sin grænse for, hvor mange flere studerende der bør lukkes ind fremover.

“Vi skal være varsomme med bare at lukke sluserne op for flere studerende på idrætsuddannelserne, selvom det økonomiske incitament er fristende, for jo flere studerende, desto større indtægt. Men det går ikke nødvendigvis hånd i hånd med en høj uddannelseskvalitet, og der mener jeg, vi har nået vores loft. Vi ønsker heller ikke at uddanne til ledighed”, siger Kristian Raun Thomsen.   

Optag og ansøgninger til Idræt og Sundhed:
Optag 2010 Optag 2016 Stigning i %
Københavns Universitet 105     126  20%
Syddansk Universitet 120  150 25%
Aarhus Universitet 50 80 60%
Aalborg Universitet 105 124 18%
I alt 380 480 31%
Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet, Den Koordinerede Tilmelding (KOT) 2010 og 2016

Artiklen er et uddrag af en artikel fra sektorbladet DM Privat, som udkommer fredag og kan læses www.dm.dk.