Det er værd at tænke over, hvad det betyder, at stadigt større dele af vores tilværelse, fx SU´en, skal gældsfinansieres, mener Mikkel Thorup
21.10.2016
Nyhed

Studiegæld er også opdragelse

En omlægning af SU´en er ikke kun et økonomisk anliggende. Unge skal oplæres til at blive arbejdsomme individer i konkurrencestaten, hævder idéhistoriker.

Af Pernille Siegumfeldt

Det handler om meget andet end lettelser i topskatten, når regeringen nu vil omlægge en del af SU´en til studielån.
Det mener professor MSO Mikkel Thorup fra Aarhus Universitet.  Studiegæld er nemlig også en måde at opdrage studerende på, påpegede han i en kronik i Politiken for nylig.

Her skrev han bl.a.:
”Gæld lærer dig karrierevalg. Når du gældsætter dig, pålægger du også dig selv en masse arbejde. Gæld lærer dig klokken. Det er ikke din tid på universitetet, der er vigtig, ikke læring, dannelse og fordybelse. Studietiden skal gøres kort og instrumentel. Din opgave er at forene dit livs interesser med markedets behov. Tænk på dig selv som en investering.”

Kollektive løsninger på systemiske problemer
Mikkel Thorup, der er idéhistoriker, er netop nu aktuel med bogen ”Du skylder! Om moralsk & økonomisk gæld.”
Over for Magisterbladet.dk understreger han, at han hverken er ude på råde unge fra at uddanne sig, gældsætte sig eller gøre noget bestemt med deres privatøkonomi.

”Ingen kan bede andre være martyrer. Men det er værd at tænke over, hvad det betyder, at stadigt større dele af vores tilværelse skal gældsfinansieres og en stadig større del af vores liv skal bruges på tilbagebetaling af gæld, monetær såvel som moralsk”, forklarer han.

 Der er kun kollektive løsninger på systemiske problemer, men det betyder ikke, at den enkelte studerende ikke skal have sin egen livsstrategi, lyder opfordringen:

 ”Det, der i et samfundsperspektiv kan være problematisk, kan jo ofte være fordelagtigt eller nødvendigt for den enkelte”, tilføjer Mikkel Thorup.

"Selvrisiko-samfundet"
I sin bog beskæftiger Aarhus-professoren sig bl.a. med, hvordan forskellige politiske tiltag peger frem imod et andet samfund end det vi kender i dag:

”Et samfund hvor folk i stigende grad finansierer deres egen velfærd, pension, arbejdsløshedsunderstøttelse, sygdom om uddannelse. Ting, der tidligere blev finansieret kollektivt”, forklarer han i sin kronik.

Idéhistorikeren ser SU-omlægningen som endnu et skridt i retning af det, han kalder for ”selvrisiko-samfundet”.

 ”I første omgang kun en lille del, men det er forventeligt at denne første del netop kun er første del i en tiltagende gældsprivatisering af studiefinansieringen”, lyder hans vurdering i Politiken.

Du kan læse den fulde kronik her: Studiegæld er evigt arbejde