25.10.2016
Nyhed

CBS-professor om ny sprogstrategi: Too little, too late

Professor emeritus på CBS Robert Phillipson langer ud efter politikerne og timingen for den nationale sprogstrategi i kølvandet på lukningen af mange sprogfag på universiteterne. Han ser den bl.a. som uambitiøs, når man ikke afsætter ressourcer til den.

Af Louise Egholm Burcharth
Listen over lukkede sproguddannelser på både KU, RUC og CBS er lang. Og ifølge Robert Phillipson, der er professor emeritus på Institut for International Business Communication på CBS, er det et stort tab for Danmark.

”Dansk velstand, dansk eks- og import, diplomati og kulturliv er afhængigt af, at Danmark råder over mange forskellige sprogkompetencer”, skriver han i et debatindlæg i Politiken tirsdag.

I et uddybende interview med Magisterbladet.dk påpeger han, at de stærke sprogkompetencer især er vigtige i forhold til forhandling i EU og danske oversættelsesselskaber, der ”mangler kvalificeret arbejdskraft med forskellige sprogkompetencer ud over gymnasieniveau.”

Efterspørger mere handling
Selvom der fra politisk hold er taget initiativ til en ny sprogstrategi, som en række eksperter i januar 2017 skal komme med anbefalinger til, efterspørger Robert Phillipson mere handling fra politikerne.

”Det er desværre som at lukke stalddøren, efter at næsten alle dyr er sluppet ud”, skriver han i debatindlægget og uddyber over for Magisterbladet.dk:

”Såvidt jeg har forstået, er der ikke udsigt til flere penge. Og det er svært for universitetsrektorerne, hvis ikke de får flere ressourcer. Og det hjælper ikke, at man allerede har nedlagt så mange sprogfag.”

Politikere vasker hænder

Robert Phillipson er kritisk over regeringens uddannelsesbesparelser, der især har ramt humaniora. Han anerkender, at eksempelvis CBS’ ledelse har foretaget prioriteringer, der er gået ud over sprogfagene.

Men han kritiserer også politikerne for ”at vaske hænder”, når de bedyrer, at det er universiteternes eget ansvar, for ”taxametertilskuddet er også meget lavere for sprog, end det er for naturfag og økonomi”, skriver han i sit indlæg.

Han ser det dog som positivt med skridt mod en landsdækkende strategi, da der ifølge ham aldrig er blevet foretaget en overordnet for landets behov.

”Fagfolk har udarbejdet forslag til tiltag gennem tiden, men ingen har lyttet. Og Europarådets og EU’s anbefalinger er blevet overhørt i mange år”, siger han i interviewet.